Nieuws

Geen overheidssteun aan bedrijven met ongewenste belastingconstructies

Gepubliceerd op 30 jun. 2020

Belastingdienst enveloppe
Op 19 juni heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief om toekenning van overheidssteun afhankelijk te stellen van twee fiscale voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen de vestigingsplaats en transacties tussen vennootschappen. De regeling zal nog nader worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. In dit Tax Alert geven wij een overzicht van de geschetste contouren. Fiscale voorwaarden Het verlenen van financiële steun aan bedrijven in verband met de coronacrisis wordt gekoppeld aan twee fiscale voorwaarden. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij eerder getroffen maatregelen om transacties tussen Nederland en laagbelastende jurisdicties aan banden te leggen. De additionele voorwaarden voor financiële steun betreffen een (fiscale) vestigingsplaatsrestrictie en een verbod op transacties tussen Nederlandse en bepaalde buitenlandse vestigingen. Vestigingsplaatsrestrictie Het bedrijf dat om financiële steun verzoekt en haar (directe en indirecte) deelnemingen mogen niet zijn gevestigd in een laagbelastende jurisdictie. Het gaat hierbij om jurisdicties met een statutair winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese ‘zwarte lijst’ staan. In totaal gaat het om 24 landen. De voorwaarde van de vestigingsplaats geldt ook voor de directe aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen bezitten in het bedrijf dat om financiële steun verzoekt. Bovendien mogen ook de (directe en indirecte) deelnemingen van het verzoekende bedrijf niet in een betreffende jurisdictie zijn gevestigd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor deelnemingen indien deze daadwerkelijk bedrijfseconomische operationele activiteiten uitoefenen in de betreffende jurisdicties. Transactieverbod Bovendien mogen de Nederlandse vestigingen van het bedrijf dat om financiële steun verzoekt geen rente- of royaltybetalingen verrichten aan vestigingen van het concern in laagbelastende jurisdicties. Hierbij wordt geen uitzondering gemaakt voor transacties met een zakelijk karakter en wordt geen onderscheid gemaakt aan de hand van de mate van aanwezigheid in de laagbelastende jurisdictie. Periode voor herstructurering Met de fiscale voorwaarden voor individuele steun kiest het kabinet ervoor om de eerder ingezette lijn van maatregelen om belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan, voort te zetten. Het kabinet onderkent evenwel dat bedrijven vanwege de coronacrisis in een moeilijke positie kunnen verkeren waarbij snel handelen noodzakelijk is. Bedrijven die bij de aanvraag van de financiële steun nog niet voldoen aan beide eisen, wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van twaalf maanden alsnog aan de eisen te voldoen. Met het betrokken bedrijf zullen specifieke afspraken worden gemaakt. Voor de impact op uw structuur van de voorgestelde maatregelen neemt u contact op met Boris (06 52505900), Tom (06 24896213), Demi (06 45452616) of Lennart (06 40050022). Wij helpen u graag verder!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief