Nieuws

Fusie zorgaanbieders

Gepubliceerd op 15 aug. 2018

Wheelchair
Mededinging: Fusie van zorgaanbieders creëert geen machtspositie, ACM oordeelt: vergunning niet nodig De Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam wenst samen met de Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels een joint venture op te richten. De joint venture zal zich bezighouden met geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en medisch specialistische revalidatie zorg (MSR). De ACM analyseert de product- en geografische markt en stelt zich op het standpunt dat door deze fusie geen machtspositie wordt versterkt ofwel wordt gecreëerd, zodat een vergunning voor het aangaan van deze fusie niet nodig is. In de volgende alinea zal worden ingegaan op hetgeen partijen met de fusie beogen en op de overwegingen van de ACM. Daarna wordt afgesloten met een conclusie. De beoogde fusie en de overwegingen van de ACM Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatiecentrum Rotterdam (RRR) verleent GRZ, MSR en somatische verpleeghuiszorg en thuiszorg. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels (ATHZ) verricht verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en dagactiviteiten en ook GRZ. De ACM richt zich in het onderzoek in eerste instantie op de GRZ, welke zorg wordt aangeboden door beide partijen. De joint venture zal zowel MSR als GRZ aanbieden, zodat beide partijen op het gebied van de GRZ zeggenschap overdragen aan de joint venture. RRR biedt de GRZ  aan in Krimpenerwaard, Rotterdam en Zoetermeer, ATHZ biedt deze zorg aan in Rotterdam. De joint venture wordt opgericht te Rotterdam. De ACM houdt rekening met een beperkte reisbereidheid van de patiënt en bakent de markt voor GRZ af tot de gemeente Rotterdam, dan wel wellicht iets ruimer, maar zonder de gemeenten Krimpenerwaard en Zoetermeer, die te ver weg liggen gelet op de beperkte reisbereidheid van de patiënt. In de Rotterdamse zorgmarkt voor GRZ zal het marktaandeel van de fuserende partijen net zo groot zijn als dat van de grootste concurrent, Laurens. Daarnaast zijn er nog de nodige kleine spelers op de markt. De ACM concludeert dan ook dat er voldoende alternatieven en keuzemogelijkheden voor GRZ over zijn voor de patiënt. De zorgverzekeraars geven ook aan, dat zij nog voldoende mogelijkheden zien om de zorgaanbieders te disciplineren nu er alternatieven zijn. De ACM besteedt ook aandacht aan de invloed van de fusie op de andere zorgproducten die de fusiepartners blijven aanbieden. De ACM beziet, of er een gevaar bestaat van coördinatie. ATHZ bood geen activiteiten aan inzake MSR. De activiteiten die RRR op het gebied van GRZ aanbiedt in Zoetermeer en Krimpenerwaard leveren geen risico op coördinatie op. Voor wat betreft de thuiszorg zijn de fusiepartners in andere geografische gebieden actief -ATHZ in Rotterdam, RRR juist niet in de regio Rotterdam-. Inzake langdurige somatische verpleeghuiszorg zijn de fusiepartners weliswaar op dezelfde geografische markt actief, maar is er sprake van een zodanig beperkt aantal cliënten dat doorstroomt naar een GRZ-behandeling na de somatische verpleeghuiszorg dat een risico op coördinatie niet aannemelijk is. Conclusie De oprichting van de joint venture is te bezien als een fusie, nu partijen de GRZ aan elkaars  individuele toezicht onttrekken en onderwerpen aan gezamenlijk toezicht, waardoor er sprake is van overdracht van zeggenschap. Op het gebied van GRZ blijft er voldoende concurrentie over binnen de gemeente Rotterdam en ook de zorgverzekeraars zijn niet bevreesd voor het ontstaan van een machtspositie. Risico's op coördinatie tussen de fuserende partners op andere zorgmarkten zijn niet aanwezig, nu ofwel deze zorg in een andere geografische markt wordt uitgevoerd ófwel de mogelijkheid van doorstroom naar een andere vorm van zorg te beperkt is. De ACM besluit dan ook terecht dat een vergunningentraject niet behoeft te worden gevolgd, zodat de fusiepartners de joint venture kunnen oprichten. Bij vragen op het gebied van Mededingingsrecht in de zorg kunt u zich wenden tot Ferry Weelen Dit artikel is geschreven door Ferry Weelen (advocaat ondernemingsrecht en partner bij Holla Advocaten).    

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief