Nieuws

Faillissementsverslag en persoonsgegevens

Gepubliceerd op 18 jan. 2017

Accountants notaris dosier fraude hh 1
De rechtspraak in Nederland dient aan te sluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Een schril contrast met artikel 73a Faillissementswet waarin de wetgever een curator verplicht periodiek een verslag ter inzage te leggen bij de griffie van de rechtbank. Gelukkig publiceren curatoren een faillissementsverslag al sinds het begin van de 21ste eeuw in digitale registers en vaak op de website van de curator. De vraag is echter of een curator faillissementsverslagen op het internet mag publiceren indien deze persoonsgegevens bevatten. Faillissementsverslagen bevatten met regelmaat persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo kunnen zij gegevens van bestuurders, leden van de raad van commissarissen, adviseurs en crediteuren opnemen in de faillissementsverslagen. De Wbp stelt echter voorwaarden aan de verwerking en publicatie van persoonsgegevens. In 2003 en 2005 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviezen uitgebracht over het publiceren van verslagen van curatoren op het internet. Het CBP nam in zijn advies mee dat het publiceren van persoonsgegevens op het internet de gebruiksmogelijkheden van die persoonsgegevens doet verruimen. Mede daarom adviseerde het CBP dat toegang zonder beperkingen een gebruik van de persoonsgegevens mogelijk kan maken, dat veel verder gaat dan nodig is voor het doel van de publicaties. Het CBP gaf daarbij aan dat beperkingen kunnen worden gerealiseerd door criteria te hanteren waarmee wordt voorkomen dat er via zoekmachines rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens in de verslagen wordt verschaft. In het geding bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stond in oktober 2016 de vraag centraal of een curator de publicatie van faillissementsverslagen op internet moet staken indien daarin persoonsgegevens voorkomen. De Afdeling  heeft geoordeeld dat de website waarop de curator de verslagen publiceerde, niet in overeenstemming was met de door het CBP gegeven adviezen. De website gaf namelijk toegang tot de verslagen en daarmee de persoonsgegevens van derden,  zonder dat de door het CBP geadviseerde beperkingen werden toegepast. Door via het internet, zonder enige beperkingen, gemakkelijk toegang te verschaffen tot persoonsgegevens van derden wordt de Wbp overtreden. De uitspraak van de Afdeling bevestigt dat een curator niet zomaar verslagen mag publiceren waarin persoonsgegevens zijn verwerkt. Publicatie op de website van de curator is toegestaan mits de persoonsgegevens niet zonder beperkingen toegankelijk zijn en de persoonsgegevens niet simpelweg via zoekmachines kan worden geraadpleegd. Wordt uw naam door een curator ongewenst genoemd in een op internet gepubliceerd faillissementsverslag? Wanneer de verslagen zonder enige beperkingen toegankelijk zijn, kunt u daar iets aan doen! Wij helpen u daar graag bij.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief