Nieuws

Coronasteun- en herstelpakket uitgebreid

Gepubliceerd op 16 dec. 2020

Tax
Op 9 december heeft het kabinet aangekondigd dat het pakket met coronasteun- en herstelmaatregelen op delen verder uitgebreid wordt. Vooral in deze tijden kunnen die voor u van belang zijn en wij bespreken die daarom graag met u. Verder wijzen we u graag op goedkeuringen die aflopen per 1 januari 2021 en geven we u een update ten aanzien van de NOW en TOZO. Uitstel van betaling van belasting Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021.
 • Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer een uitstelaanvraag doen, betekent dit dat zij tot 1 april 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van BTW en loonheffingen, niet hoeven te voldoen.
 • Voor ondernemers die al eerder een uitstelaanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 april 2021 kunnen verzoeken.
 • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 weer relevant worden.
 • De opgebouwde belastingschuld tijdens de periode van het uitstel hoeft echter niet direct op 1 april 2021 te worden voldaan. Ondernemers krijgen automatisch een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021. Uiteraard mag de ondernemer ook eerder afbetalen of maandelijks extra aflossen. In ieder geval ontvangt de ondernemer na 1 april 2021 een brief met daarin een definitief overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de betalingsregeling.
Verlening vijf fiscale maatregelen De meeste overige fiscale maatregelen lopen vooralsnog af per 31 december 2020. Het kabinet verlengt wel de volgende vijf fiscale maatregelen tot 1 april 2021:
 1. de administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen,
 2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers,
 3. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen,
 4. het BTW-nultarief op mondkapjes, en;
 5. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
Afloop looptijd goedkeuringen vanaf 1 januari 2021 Er zijn een drietal goedkeuringen die per 1 januari 2021 aflopen, waar we u graag op willen wijzen:
 1. Vaste onbelaste reiskostenvergoeding in de loonheffingen
Het verplicht thuiswerken van werknemers, zorgde voor een wijziging in het woon-werk reispatroon. Ondanks het gewijzigde reispatroon, mocht voor 2020 de vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onder bepaalde voorwaarden ongewijzigd voortgezet worden. Deze goedkeuring loopt – naar alle waarschijnlijkheid – af op 1 januari 2021, of er moet voor 31 december 2020 nog een ander geluid vanuit de Belastingdienst komen hierover. In het nieuwe jaar zal een vaste onbelaste reiskostenvergoeding berekend moeten worden aan de hand van de gebruikelijke regels, maar dan met inachtneming van de gewijzigde situatie (c.q. op basis van het werkelijke reispatroon van de werknemer).
 1. Vaste onbelaste kostenvergoeding voor thuiswerken
Voor werknemers met een vaste onbelaste kostenvergoeding heeft het feit dat verplicht moest worden thuisgewerkt, ook gevolgen gehad voor het zakelijk uitgavenpatroon. Zodoende moet voor werknemers met een vaste onbelaste kostenvergoeding (in principe ter dekking van zakelijke uitgaven) geïnventariseerd worden of de nieuwe situatie per 1 januari 2021 gevolgen heeft voor de vaste onbelaste kostenvergoeding. Hierbij moet gekeken worden naar de zakelijke kosten die de werknemer in de gewijzigde situatie nog daadwerkelijk maakt.
 1. Vaststellen gebruikelijk loon DGA 
Ook de goedkeuring voor een verlaagd gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) loopt af per 1 januari 2021. Toch zijn er ook andere alternatieven voor de DGA om tot een lager gebruikelijk loon te komen. De mogelijkheden die de wet en het beleid van de Belastingdienst biedt om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken, blijven immers van kracht. Natuurlijk kan ook nog steeds afstemming plaatsvinden met de inspecteur hieromtrent. NOW De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt.. Het minimaal vereiste omzetverlies blijft 20%. TOZO Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari 2021 zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing. Wilt u meer informatie over de noodmaatregelen? Onze belastingrechtspecialisten helpen u graag verder. Bronnen:
 • v. Econ. Zaken 9 december 2020 CE-AEP/20307631

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief