Nieuws

Brexit en Incoterms

Gepubliceerd op 29 dec. 2020

Pat whelen qhmp Dl M Cx94 unsplash
Per 1 januari 2021 zal het VK de Europese Unie verlaten. Sinds 24 december is er een ‘Handels- en Samenwerkingsovereenkomst’ gesloten. Welke precieze effecten de deal zal hebben op de handel, is nog niet met zekerheid te zeggen. De details van de zogeheten ‘Handels-en Samenwerkingsovereenkomst’ zullen de komende dagen nader duidelijk worden. Als u een contract heeft met een klant uit het VK, dan zal de Brexit daar in het eerste opzicht niet zoveel aan veranderen. Zowel de Nederlandse als de Britse partijen zullen hun verplichtingen moeten nakomen. Maar waar moet u op moet letten als u producten levert of ontvangt van een Britse klant? Gevolgen na de Brexit Vanaf 1 januari 2021 is het VK geen onderdeel meer van de douane-unie. Hierdoor wordt het VK gezien als een derde land en formaliteiten bij invoer, uitvoer en bij zakelijk verkeer keren terug. Door deze douaneformaliteiten kunnen er extra kosten moeten worden gemaakt en dreigen leveringsafsafspraken niet te worden gehaald door lange wachtrijen aan de grens. Op dit moment kiezen de Europese Unie en het VK voor ‘nul tarieven, nul quota’. Er is alleen één ‘maar’: als de geschillen tussen de Europese Unie en het VK hoog oplopen, kan één van de partijen bij wijze van straf „eenzijdig” tijdelijk invoerheffingen of quota invoeren, staat in het akkoord. Een voorbeeld daarvan is als één van de partijen de andere partij benadeelt met oneerlijke douanecontroles. Als u geen duidelijke contractuele afspraken heeft gemaakt, is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten en wie verantwoordelijk is voor de schade als gevolg van deze grensproblemen. Problemen moeten worden opgelost aan de hand van de gesloten overeenkomst, de toepasselijke algemene voorwaarden en het op de overeenkomst toepasselijke recht. Leveringsscondities na de Brexit Meestal wordt er in internationale contracten gebruik gemaakt van de Incoterms. Hierin zijn de belangrijkste “terms of trade” omschreven. Door in een overeenkomst naar de Incoterms te verwijzen, sluiten partijen aan bij de daarin vervatte internationale standaardinterpretatie. Zo worden onzekerheden vermeden die kunnen ontstaan doordat clausules niet overal gelijk worden uitgelegd. In de Incoterms zijn verschillende leveringscondities opgenomen. Zoals bijvoorbeeld de manier van leveren en wat partijen moeten regelen. Deze condities bepalen welke partij verantwoordelijk is voor de douaneverplichtingen en wie het risico draagt als goederen beschadigd raken of verloren gaan tijdens transport. Nu de douaneformaliteiten gaan veranderen, wilt u van tevoren weten waarvoor u als koper/verkoper verantwoordelijk voor bent:
  • Ex Works (“EXW”) – levering waarbij (bijna) alle verplichtingen bij de koper liggen. De koper moet het transport, de verzekering en douaneformaliteiten regelen. Wanneer er lange rijen aan de grens ontstaan zal de koper hier zorg voor moeten dragen. Het is belangrijk dat u met een koper uit het VK hier afspraken over maakt.
  • Free Carrier (“FCA”) - wanneer u exporteert naar een land buiten de EU is het raadzaam om (minimaal) te kiezen voor deze optie. Voor FCA geldt net als EXW dat de verkoper weinig verplichtingen heeft tegenover de koper. De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die daaruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij doorvoer door andere landen en invoer in het land van bestemming. Het verschil met EXW is dat bij FCA de verkoper de douaneformaliteiten op het gebied van export regelt (maar niet de import). Hierdoor worden de douaneformaliteiten gedeeld. Een Nederlandse verkoper exporteert dan de goederen vanuit Nederland. De Britse koper importeert deze weer in het VK. Verder blijft de koper verantwoordelijk voor het transport en de overige formaliteiten.
  • Carriage Paid To (“CPT”) – een vergelijkbare vorm als Free Carrier is de Carriage Paid To. Bij CPT betaalt de verkoper voor het vervoer naar het genoemde punt van levering en het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder. Vervolgens regelt de verkoper de douaneformaliteiten voor de uitvoer. De koper regelt de douaneformaliteiten voor de invoer én het transport naar de VK. De kosten van het vervoer zijn vanaf de overeengekomen plaats van levering voor rekening van de koper. Tot de levering zijn de kosten voor rekening van de verkoper. Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.
  • Delivered Duty Paid (“DDP”) is het tegenovergestelde van EXW. Bij deze vorm regelt de verkoper alle douaneformaliteiten. Een Nederlandse verkoper regelt de export vanuit Nederland en het vervoer naar het VK en de invoerformaliteiten in VK. Bij deze keuze is de verkoper voor het gehele traject verantwoordelijk.
Conclusie Maar nu 1 januari 2021 snel nadert, is dit een goed moment om uw contracten te beoordelen waarbij het VK betrokken is. Doordat het VK een derde land wordt zal dit een verandering brengen in wat partijen naar elkaar verplicht zijn. Als in uw contract EXW of DDP is opgenomen, is het raadzaam hierover in gesprek te gaan met uw wederpartij. Als u gekozen heeft voor DDP, bent u verantwoordelijk voor de invoer van uw producten in het VK. Hier bestaat nog veel onduidelijkheid over. Dit kan problemen veroorzaken waar u niet op zit te wachten. Als u nieuwe contracten aangaat met een Britse wederpartij, spreek dan af welke leveringsconditie geschikt is. Raadpleeg daarom op tijd uw leveringscontacten en neem bij vragen contact op met Robert van Muijen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief