Nieuws

Begrijpelijke (juridische) taal

Gepubliceerd op 13 apr. 2023

Pexels pixabay 159581
Begrijpt u wat er in de overeenkomsten met uw contractspartijen staat geschreven? Dat u weet wat de bedoeling was om overeen te komen, daar twijfelen wij niet aan. De vraag is, wanneer u het contract erbij neemt, of u er ook in terug kan lezen wat u heeft afgesproken en of u begrijpt wat er in staat. Overeenkomsten in de Nederlandse taal zijn al moeilijk genoeg om te lezen en te begrijpen, maar bij juridische teksten in de Engelse taal heeft het merendeel daar grote moeite mee. U zal er dan op moeten vertrouwen dat hetgeen u bent overeengekomen ook zo is vastgelegd in de overeenkomst. Gelukkig, dat wij in het Nederlandse recht ‘Haviltexen’. Wat dat is? In 1981 bepaalde de Hoge Raad in het zogenaamde Haviltex-arrest dat de vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, niet alleen kan worden beantwoord op grond van een taalkundige uitleg van de overeenkomst, maar dat het aankomt op:
  1. de bedoeling die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen in de overeenkomst mochten toekennen en
  2. op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
In het geval u een overeenkomst sluit met een buitenlandse partij en u wilt kunnen terugvallen op de Haviltex-norm, is het dus van belang dat het Nederlands recht van toepassing is op de overeenkomst. Zo oordeelde onder meer het hof Den Bosch: “Ook dit beding moet worden uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium. Nu de overeenkomst in de Engelse taal is gesteld, mag acht worden geslagen op de perceptie van partijen van de daarin gebruikte Engelse termen.” Maar om terug te komen op het begin van deze blog; dient het vastleggen van de overeenkomst in de Engelse taal geen enkel doel, laat dan een overeenkomst opmaken in uw moerstaal. Ervaring leert dat dit al voldoende aanleiding kan geven voor discussie.   PS  Mocht u zaken doen met Utrechtse partijen raad ik u aan het Utrechtse woordenboek ter hand te nemen. Want om te voorkomen dat u een ‘dâkhaos’ (kat) in de zak koopt; bestelt u een partij dakbedekking, riettegeltjes of badmutsen, dan krijgt u geleverd: een partij pruiken, toupets en kale mannen. Het is maar dat u het weet!   Heeft u vragen, wij helpen u graag!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief