ISO-kwaliteitsnormeringen

Holla opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001 en 14001

Holla legal & tax is in 2016 ISO 9001 en 14001 gecertificeerd. Deze certificering is geldig gedurende 3 jaren, waarna je als organisatie weer opnieuw moet aantonen dat je nog steeds aan alle gestelde kwaliteits- en milieueisen voldoet.

Begin 2019 hebben auditors Holla uitgebreid gecontroleerd voor deze zogenaamde ISO-hercertificeringUit deze audit bleek dat Holla meer dan voldoet aan de eisen van beide certificeringen.

Holla legal & tax is zeer tevreden met deze hercerticering, mede omdat Holla hiermee één van de weinige advocatenkantoren is die beide certificaten bezit.

De waarde van ISO-kwaliteitsnormering

Bart Vastenburg, managing director “beide kwaliteitsnormeringen zijn essentieel op het gebied van operational excellence. Met deze normeringen verankert Holla het optimale verloop van bedrijfsprocessen, de hoge uitvoerende kwaliteit en maximale resultaten. Voor het kantoor zelf, maar vooral ook voor de cliënten van Holla”.

Wat houden de ISO-normeringen in?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd, bekend zijn bij de medewerkers en worden nageleefd. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit bovendien kunnen aantonen.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Met zo’n systeem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

Zowel ISO 9001 en 14001 voldoen aan de 2015 norm.

Doelstellingen en maatregelen in detail

Over de achtergronden en invulling van onze ISO-certificering en over hoe Holla milieu- en kwaliteitsturing in de praktijk heeft doorgevoerd, vertellen we u in een persoonlijk gesprek graag meer. Bent u hierin geïnteresseerd, dan vragen wij u om een telefonische afspraak te maken.

ISO nieuw