Geschiedenis van Holla legal & tax

Zonder historie geen toekomst

De geschiedenis van Holla legal & tax gaat terug tot 1879. Bovendien kent het succes van ons advocatenkantoor vele vaders.

 

 

Herman Jan van Leeuwen

In 1879 richtte mr. Herman Jan van Leeuwen zijn kantoor op in ‘s-Hertogenbosch. Tot die tijd werkte hij in Eindhoven en vormde daar een samenwerkingsverband met mr. Pastoors. Door een wetswijziging moest een advocaat, om bij een gerechtshof te kunnen procederen, zich in de vestigingsplaats van dat hof laten beëdigen. Van Leeuwen en Pastoors wilden wel in ‘s-Hertogenbosch procederen, maar er kantoor houden kon hen beiden niet bekoren. Ze losten het probleem fair en studentikoos op: ze gooiden kop of munt. Van Leeuwen toog naar ‘s-Hertogenbosch.

110 jaar later

110 Jaar later, in 1989, ging kantoor Van Leeuwen en Noordijk, inmiddels geleid door de laatste advocatentelg uit de familie, mr. Cees van Leeuwen, samen met het bekende Bossche kantoor Van der Eerden & Van der Flier. Van Leeuwen Van der Eerden Advocaten was geboren. Het kantoor vestigde zich in het majestueuze huis van de familie De Gruijter aan het Julianaplein. Toen dat echt te klein werd, trok het kantoor in navolging van het Paleis van Justitie naar het Paleiskwartier. Na de fusie vonden alle advocaten onderdak aan het Stationsplein.

1951: Een maatschap met de naam Holla

In 1951 richten in ‘s-Hertogenbosch mr. H.B.S. Holla en mr. L.W.M. Knitel een maatschap op, waar in 1965 mr. M.P.C.A. Mol zich bij voegt. Het kantoor gaat verder onder de naam Holla, Knitel & Mol, een naam die tot 1989 blijft bestaan.

1986-1989: Fusie Eindhoven & Den Bosch

De praktijk groeit gestaag en in 1986 vindt een fusie plaats met het Bossche advocatenkantoor mr. J.L. Brens c.s. De naam blijft Holla, Knitel & Mol, totdat begin 1989 opnieuw wordt gefuseerd, ditmaal met het Eindhovense kantoor Van Dooren c.s. Nu ontstaat kantoor Holla & Van Dooren. De laatste fusie voltrekt zich in 1999 tussen Holla & Van Dooren en Poelman Denneman Bruinsma Advocaten, met kantoren in Tilburg en Eindhoven. Kort erna vertrekt het kantoor vanaf Parklaan, waar het vanaf 1969 gevestigd was, naar het Stationsplein, op een steenworp afstand van het Bossche Paleis van Justitie.

1962: Ginneken en Polman in Tilburg

We schrijven het jaar 1962 als mr. A.J.M. Poelman in Tilburg een praktijk start. Door omstandigheden krijgt hij kort daarna de gehele praktijk van zijn voormalige patroon mr. P.K. van Ginneken waar te nemen. De maatschap Van Ginneken en Poelman is een feit. Later groeit uit dit samenwerkingsverband kantoor Poelman Denneman Bruinsma Advocaten, dat gestaag groeit en al gauw vestigingen in Waalwijk en Eindhoven opent. Na jarenlang gevestigd te zijn aan de Nieuwlandstraat in Tilburg, verhuist het kantoor in 1997 naar de Apenijnnenweg, naar een ruime en moderne behuizing. Deze verhuizing werd mede ingegeven door een cliënt die de relatie met het kantoor verbrak, omdat hij – op weg naar de Nieuwlandstraat – meer dan een half uur stapvoets achter een vuilnisophaalwagen moest aanrijden. Hetzelfde overkwam ook de advocaten van het kantoor regelmatig. Een extra reden om een goed bereikbaar kantoor te betrekken. De cliënt is overigens weer terug. In 1999 volgt dan de fusie met Holla & Van Dooren en ontstaat het kantoor Holla Poelman Advocaten.

 

1989-1994: Wederom fusie Eindhoven & Den Bosch

In Eindhoven ten slotte is het mr. A. Jurgens, jarenlang Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, die daar zijn fundament voor Holla Advocaten legt. In de vijftiger jaren treedt mr. R.B.M. van Dooren toe tot zijn kantoor en deze wordt, na de dood van Jurgens, naamgever van het kantoor. Als in september 1987 ook Van Dooren komt te overlijden, zetten zijn kantoorgenoten, onder wie zijn zoon mr. R.F.L.M. van Dooren, de praktijk voort aan de Paradijslaan in Eindhoven. In 1989 volgt dan de fusie met het Bossche kantoor Holla, Knitel & Mol tot Holla & Van Dooren Advocaten. Dit kantoor fuseert in Eindhoven in 1994 met mr. L.E.M. van Boxsel, die de zestien jaar daarvoor samen met een kantoorgenoot een zelfstandige praktijk had.

 

2001: Verhuizing Beukenlaan

Een tweede Eindhovens fundament ontstaat als op 1 februari 1987 mr. P.G.J. Wertenbroek in de Lichtstad een vestiging van Poelman Denneman Bruinsma Advocaten start in een pand aan de Stadspoort. Omdat het kantoor sterk groeit, wordt begin 1991 de karakteristieke pastorie van de Steentjeskerk aan de St. Antoniusstraat bestrokken. Ook nadat in 1999 de fusie met Holla & Van Dooren een feit werd, bleef het kantoor in de pastorie gevestigd. De groei maakte het echter noodzakelijk om te verhuizen, in april 2001 vertrokken de advocaten met hun kantoorhuishouding dan ook naar een ruim nieuw pand aan de Beukenlaan. Inmiddels zitten wij aan de Professor Doctor Dorgelolaan 30, de huidige Eindhovense vestiging van Holla legal & tax.

 

2009: Holla “Hoogstpersoonlijk”

De twee kantoren Holla Poelman Advocaten en Van Leeuwen Van der Eerden Advocaten gaan in 2007 samen verder onder de naam Holla Poelman van Leeuwen Advocaten. En onder deze naam staan we nog steeds ingeschreven. Echter, in de volksmond wordt de naam steeds meer afgekort tot Holla. Dit heeft het bestuur in 2009 doen besluiten om een complete rebranding te ondergaan en zo ontstaat in 2009 Holla Advocaten. Bij Holla legal & tax nemen we zaken ‘Hoogstpersoonlijk’ en dit staat in onze werkwijze centraal. Want met meer dan 135 jaar juridische ervaring zijn de advocaten van Holla sterk betrokken bij hun cliënten en hun contactpersonen.