16 december 2020

Brexit

De Brexit is een feit. Op kerstavond 2020 is er een akkoord tussen de EU…

18 januari 2017

Sportrecht

De sportsector is volop in beweging. Onze afdeling Sportrecht volgt de ontwikkelingen in deze sector…

19 april 2021

Tax FAQtory

Onroerendezaaksrechtspersoon / onroerendezaakslichaam Fictieve onroerende zaak. Indien aan de wettelijke verkrijgingsvereisten wordt voldaan, is overdrachtsbelasting…