Evenementen

Seminar Omgevingswet: Projectontwikkelaars

Kantoor Eindhoven ontvangst

Tijdens dit seminar vertelden wij u wat de Omgevingswet wet concreet voor u als projectontwikkelaar betekent. Verder gingen wij in op de belangrijkste wijzigingen en vragen die de Omgevingswet voor projectontwikkelaars teweegbrengt, zoals:    

  • procedures en beslistermijnen
  • de (gewijzigde) omgevingsvergunning
  • de anterieure overeenkomst en kostenverhaal onder de Omgevingswet
  • participatie en draagvlak onder de Omgevingswet

Meer weten? Neem contact op met Harald Wiersema.