Evenementen

Seminar Omgevingswet: Ontwikkelaars van duurzame energie

Tijdens dit seminar hebben we de kansen en knelpunten van de Omgevingswet besproken bij de volgende onderwerpen:

  • de regels voor verduurzaming in het besluit bouwwerken leefomgeving
  • de regels van de netbeheerder in het omgevingsplan
  • de doorwerking van de Wet collectieve warmtevoorziening in het omgevingsplan
  • de anterieure overeenkomst onder de Omgevingswet

Meer weten? Neem contact op met Harald Wiersema