Evenementen

AI-seminar

AI seminar 2

AI-seminar

Op donderdag 23 november 2023 organiseren wij in 's-Hertogenbosch een AI-seminar. 

Onderwerp: AI-seminar: AI Act, AVG en contracteren

Datum en tijd: Donderdag 23 november 2023, inloop vanaf 15:00 uur

Tijdens dit seminar bespreken wij onder andere de volgende onderwerpen:

  • AI Act. Wat houdt de Europese AI Act in? Wat zijn de gevolgen van deze aankomende wet en wanneer moet worden voldaan aan de regels uit deze AI Act? Lees hier alvast meer over de AI Act.
  • AVG. Hoe verhoudt de AVG zich tot de inzet van AI? Hoe kan bij de ontwikkeling en inzet van AI worden voldaan aan de AVG? Lees hier alvast meer over het samenspel tussen AI en de AVG.
  • AI-contracteren. Waar moet op worden gelet bij AI-contracteren? Hoe zit het met de zorgplicht van de AI-leverancier? Lees hier alvast meer over het contracteren bij AI.

Artificiële Intelligentie ('AI') is een hot topic: het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Een veelbesproken voorbeeld van AI is natuurlijk ChatGPT, maar AI wordt ook toegepast bij bijvoorbeeld beeldherkenning en gepersonaliseerde advertenties.

Het inzetten van AI levert zonder meer economische en maatschappelijke voordelen op. Maar met de opkomst van AI is het ook van cruciaal belang geworden om na te denken over de juridische implicaties ervan. We worden massaal geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van onder meer privacy, contracteren en de bescherming van (andere) fundamentele rechten.

Over dit alles en meer informeren wij u graag tijdens ons seminar. De specialisten van het Holla AI-Team delen graag hun kennis over bovenstaande onderwerpen. Aansluitend praten wij graag na tijdens de borrel.

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via onderstaand formulier. Deelname is kosteloos. Neemt u graag een collega mee? Of kent u iemand binnen uw organisatie die ook interesse heeft in deelname? Ook zij zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Wij vragen u ieder afzonderlijk in te schrijven.