13 mei 2022

Arresten Hoge Raad

Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:588 Wanneer is sprake van een maatregel ter afwending van…

13 mei 2022

Arresten gerechtshof

Gerechtshof Amsterdam 22 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:607 Lagere klasse van vloer geaccepteerd, waardoor afstand gedaan van…

13 mei 2022

Uitspraken rechtbank

Rechtbank Noord-Holland 16 maart 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:2486 Trampolinepark ondanks achterwege laten van instructieborden niet aansprakelijk Eiseres…

29 maart 2022

Arresten Hoge Raad

Hoge Raad 25 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:444 Vergoedingen van immateriële schade en verlies aan arbeidskracht zijn…

29 maart 2022

Arresten gerechtshof

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:103 Woningstichting aansprakelijk voor letsel van appellant als gevolg van…

29 maart 2022

Uitspraken rechtbank

Rechtbank Den-Haag 7 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:15424 Fietser die zonder richting aan te geven naar rechts…