Topics

Aandeelhoudersgeschillen

Conflicten tussen aandeelhouders zijn aan de orde van de dag. De treurige gevolgen daarvan helaas ook, zoals een bedrijfsvoering die ernstig onder de conflicten lijdt en bij familiebedrijven vaak ook narigheid in de privésfeer. De advocaten van Holla legal & tax staan regelmatig aandeelhouders bij die een conflict hebben met een of meerdere medeaandeelhouder(s). Soms lukt het de verhoudingen tussen aandeelhouders in goed onderling overleg te herstellen. Onze advocaten kunnen daarbij op de achtergrond adviseren of een bemiddelende rol spelen. In andere gevallen blijkt beëindiging van de samenwerking onvermijdelijk te zijn. De advocaten van Holla legal & tax hebben veel ervaring met het voeren van onderhandelingen en/of procedures om aandeelhouders de best mogelijke weg naar de uitgang te bieden. In goede tijden doen aandeelhouders er verstandig aan in de statuten of een overeenkomst een regeling op te nemen voor het geval er een geschil ontstaat. Dit kan in slechte tijden discussies en juridische procedures voorkomen. Onze advocaten kunnen aandeelhouders helpen bij het opstellen van een eigen regeling. Heeft u te maken met een aandeelhoudersgeschil? Neem dan rechtstreeks contact op met één van onze specialisten.