Whitepaper Tuchtprocedure...

Op 24 augustus 2018 werd de Wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren…

09-10-2018

Whitepaper Calamiteiten in...

Een calamiteit: wat is het, wat moet een zorginstelling ermee doen, op welke termijn en wat gebeurt er als de zorginstelling geen melding doet? En dan een calamiteitenrapport: wat is het, wat moet een zorginstelling ermee doen, op…

05-09-2017

Whitepaper Strafrecht

Het strafrecht grijpt diep in in het leven van mensen. Niet alleen individuele hulpverleners, maar ook instellingen kunnen met het strafrecht in aanraking komen. Niet alleen als verdachte, maar ook als geheimhouder die betrokken wordt…

06-05-2017

Whitepaper Kartelvorming...

In deze whitepaper bespreken wij de Europese Richtlijn ter handhaving van het Europese mededingingsrecht, die op 26 december 2016 geïmplementeerd dient te zijn in nationale wetgeving. Deze wet beoogt vereenvoudiging van het verkrijgen…

23-03-2017

Whitepaper WKKgz (Wet...

Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden en heeft tot gevolg dat binnen instellingen en door hulpverleners het nodige zal moeten worden gedaan om aan de wet te voldoen. Zo zal…

02-02-2017

Whitepaper Datalekken

Per 1 januari 2016 is, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacyverordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen voor de overheid en voor het…

15-01-2017

Whitepaper Tuchtrecht

Deze whitepaper gaat over de hoofdlijnen van een (medische) tuchtprocedure. Niet omdat u juridisch bijgeschoold moet worden, maar wel omdat een tuchtprocedure één van de mogelijke juridische reacties kan zijn op een incident bij de…

23-12-2016

Spring naar toolbar