Whitepaper WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg)

WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden en heeft tot gevolg dat binnen instellingen en door hulpverleners het nodige zal moeten worden gedaan om aan de wet te voldoen. Zo zal moeten worden gekeken naar de (laagdrempelige) klachtopvang en de mogelijkheid van een geschilbeslechting die aan door de wetgever gestelde eisen voldoet. Ook in de communicatie met de cliënt/patiënt over mogelijk gemaakte fouten dient er aandacht aan de nieuwe wet besteed te worden alsmede aan de dossiervoering. Door middel van deze whitepaper geven wij u wat meer achtergrondinformatie en gaan specifiek in op de relatie tussen de Wkkgz en het verhaal van zorggerelateerde schade.