Whitepaper Tuchtrecht

tuchtrecht

Deze whitepaper gaat over de hoofdlijnen van een (medische) tuchtprocedure. Niet omdat u juridisch bijgeschoold moet worden, maar wel omdat een tuchtprocedure één van de mogelijke juridische reacties kan zijn op een incident bij de behandeling van een patiënt én het tuchtrecht een steeds belangrijkere positie inneemt. Deze whitepaper beschrijft het doel van het tuchtrecht, de taak van de tuchtcolleges, de tuchtnormen, de maatregelen, de procedure en sluit af met enkele cijfers en een blik op de toekomst.