Whitepaper Kartelvorming en schadevergoeding

kartelvorming

In deze whitepaper bespreken wij de Europese Richtlijn ter handhaving van het Europese mededingingsrecht, die op 26 december 2016 geïmplementeerd dient te zijn in nationale wetgeving. Deze wet beoogt vereenvoudiging van het verkrijgen van volledige schadevergoeding als geleden ten gevolge van schending van het mededingingsrecht. Aan de hand van het recentelijk aan het licht gekomen truckkartel, gaan wij in op de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen bij een schending van het mededingingsrecht.