Whitepaper Tuchtprocedure gewijzigd

stetoscoop

Op 24 augustus 2018 werd de Wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet gepubliceerd. Deze wet brengt ingrijpende veranderingen met zich mee die (naar alle waarschijnlijkheid) vanaf begin 2019 van kracht zullen zijn.

Deze whitepaper brengt die veranderingen in kaart. Zij vervangt de eerdere whitepaper die een korte schets bood van de tuchtprocedure. De opzet is dan ook dezelfde en beschrijft het doel van het tuchtrecht, de taak van de tuchtcolleges, de tuchtnormen, de maatregelen en de procedure.