Whitepaper Datalekken

datalekken

Per 1 januari 2016 is, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacyverordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen voor de overheid en voor het bedrijfsleven om het zogenaamde \’datalekken\’ te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokkenen. Deze whitepaper Datalekken is bedoeld om u meer achtergrondinformatie te geven over de nieuwe wet.