Whitepaper Calamiteiten in de zorg

calimiteiten in de zorg

Een calamiteit: wat is het, wat moet een zorginstelling ermee doen, op welke termijn en wat gebeurt er als de zorginstelling geen melding doet? En dan een calamiteitenrapport: wat is het, wat moet een zorginstelling ermee doen, op welke termijn, moet het calamiteitenrapport openbaar worden gemaakt en wat gebeurt er als de zorginstelling dat niet doet? Het zijn vragen die u en andere met u bezighouden. Antwoorden zijn in het kader van een goede zorg van belang. Met deze whitepaper beogen wij u die antwoorden te geven en beogen wij u inzicht te geven in het juridisch kader rondom een calamiteit. Wij gaan in op de meldplicht aangaande een calamiteit, op de definitie van een calamiteit, de verschillen met een complicatie en een incident en op de argumenten voor openbaarmaking van het calamiteitenrapport.