Een nieuwe IP strategie voor de ‘new era of shared innovation

Traditioneel innoveerden de meeste bedrijven intern; de eigen onderzoekslaboratoria waren verantwoordelijk voor innovatie. Ontdekkingen werden strikt geheim gehouden en bedrijven ondernamen weinig pogingen om informatie van buiten te assimileren. Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen echter zo snel dat dit geen levensvatbaar model meer is. Innoveren vindt tegenwoordig plaats via een transparant en collaboratief proces met klanten, leveranciers, partners en concurrenten. De franchiserelatie is hier een mooi voorbeeld van.

Deze subsessie geeft handvatten om de IP strategie op dit nieuwe tijdperk van gezamenlijke innovatie af te stemmen. Tijdens de subsessie komen vragen aan bod als waar belanden intellectuele eigendomsrechten? Wat zijn de voor- en nadelen van gezamenlijk gehouden intellectuele eigendomsrechten? Wanneer ga je met een uitvinding naar buiten en wat is de (on)zin van geheimhoudingsovereenkomsten? Daarnaast wordt speciale aandacht gegeven aan hoe dit uitwerkt in een franchiserelatie.

Robbert Sjoerdsma en Merel Franke