Informatiedeling in het aanbestedingsrecht

Drie smaken: openbaarheid, past performance, de huurexceptie

Transparantie is een belangrijke pijler van het aanbestedingsrecht. Informatie is echter kostbaar, en het is vaak de vraag hoe transparant je moet zijn in een aanbestedingsprocedure; of je nu een deelnemend bedrijf bent of een aanbestedende dienst. In deze workshop behandelen wij in vogelvlucht drie smaken van transparantie in aanbestedingen: (1) de verhouding tussen de Wet openbaarheid van bestuur en de bijzondere regeling in de Aanbestedingswet, (2) het gebruik van past performance door aanbestedende diensten en de meldplicht voor inschrijvers, en (3) de uitzondering op de aanbestedingsplicht voor huur van vastgoed en de vraag wanneer een huurcontract daaraan voldoet.

Harald Wiersema en Jack van Beers