Een voorgenomen samenwerking in de zorg

Hoe transparant dient u te zijn naar uw toekomstige partners, en naar de overheid?

Als gevolg van een steeds maar toenemende ‘bezuinigingsdruk’ ontstaat steeds meer behoefte aan samenwerking in de zorg. De administratieve druk – regeldruk! – op zorgorganisaties blijft toenemen, onder meer als gevolg van de af te leggen (maatschappelijke) verantwoording op bijvoorbeeld het gebied van financiën en kwaliteit. Efficiëntie, en daarmee samenwerken, is en wordt zo een absolute must. Het mededingingsrecht stelt echter grenzen en voorwaarden aan samenwerkingen. Partijen zullen doorgaans zelf actief aan de gang moeten, door middel van een zogenaamd self-assessment. Daarbij dienen zij helder en transparant te documenteren dat en op welke wijze zij compliant zijn met het mededingingsrecht.

Over hoe u die samenwerking in welk geval het beste kunt vormgeven en waaraan u – juist ook vanuit het mededingingsrecht – dient te denken, vertellen mr. Jacqueline de Vries en mr. Ferry Weelen u op 11 april 2019 graag meer.