Bescherm uw bedrijfsgeheim

Als werkgever doet u er alles aan om te voorkomen dat waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie bij de concurrent terechtkomt. Het arbeidsrecht kent diverse mogelijkheden om uw bedrijfsgeheimen te beschermen, zoals het geheimhoudingsbeding en het concurrentiebeding. De nieuwe wet Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt echter nog meer mogelijkheden. Maar wat houdt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen precies in en wat kan deze voor u als werkgever in het algemeen, en meer specifiek voor de bedingen in de arbeidsovereenkomst, betekenen? In de workshop ‘Bescherm uw bedrijfsgeheim!’ gaan we hierover graag met u in gesprek.

Joost Schunselaar en Daan Breuking