Utilities

Energie en Water

De energiesector is sterk in ontwikkeling. Zo zijn duurzaamheid, winning van (schalie)gas en decentrale opwekking vandaag de dag belangrijke thema’s en ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Hoe groen is groen en hoe ontwikkelen zich de traditionele bedrijfsmodellen?

U opereert op het snijvlak van bedrijfsbelangen en publieke verantwoordelijkheid. Wij hebben lange ervaring met leveranciers van energie en water.

Aan de leveringskant hebben wij ervaring met regulering, pricing en consumentenbescherming. Aan de productiekant met aspecten bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie en vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de aanleg en het beheer van netwerken en installaties.

Wij staan zowel landelijke als regionale leveranciers bij in procedures over onder andere levering en afsluiting van energie of over aanleg van en schade aan leidingen en groenvoorziening.

Op het punt van uw bedrijfsvoering hebben wij ruime ervaring met de cao’s Waterbedrijven, Energie Netwerkbedrijven (NWb) en Productieleveringsbedrijven (Plb). Wij leveren snel en adequaat advies en staan u bij in geval van geschillen over arbeidsvoorwaarden, cao of sociaal plan.

De advocaten van Holla helpen u leveren. Uw expert staat onderaan deze pagina.

Kabelschades en zorgplicht


Aansprakelijkheid voor kabelschades:  hoe ver strekt de zorgplicht van grondroerders?

Een grondroerder (graafbedrijf) heeft voor de aanleg van een nieuwe damwand een tekening gekregen van de netbeheerder. Op de tekening staat een ondergrondse kabel aangegeven. De grondroerder graaft vervolgens twee proefsleuven, treft de kabel daarin aan en veronderstelt dat de kabel verderloopt overeenkomstig de tekening. Bij het graven wordt de kabel stukgetrokken, omdat deze op 30 cm afstand van één van de twee proefsleuven toch een andere kant blijkt op te gaan. Is de grondroerder zorgvuldig genoeg geweest in zijn onderzoek voordat hij ging graven? Heeft de netbeheerder aan zijn informatieplicht voldaan? Wie draagt de schade? Het hier beschreven scenario was recent aan de orde. De Hoge Raad zal zich er binnenkort over uitspreken, waarover meer hieronder.

Aansprakelijkheidskwesties als deze komen vaak voor. De schade kan nogal oplopen. Niet alleen de kabel of leiding zelf zal gerepareerd of vervangen moeten worden, ook afnemers van stroom of gas kunnen claims indienen. Voor grondroerders en netbeheerders is het van groot belang te weten wie de schade zal moeten betalen. Een concreet antwoord is niet te vinden in bestaande regelingen als de WION (Wet Informatie-uitwisseling…

Advocaten in Utilities

Robert van Muijen, Managing Partner

Jack van Beers

Robbert Sjoerdsma

Expertises in Utilities

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar