Utilities: Energie & Water

De energiesector is sterk in ontwikkeling. Zo zijn duurzaamheid, winning van (schalie)gas en decentrale opwekking vandaag de dag belangrijke thema’s en ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Hoe groen is groen en hoe ontwikkelen zich de traditionele bedrijfsmodellen?

U opereert op het snijvlak van bedrijfsbelangen en publieke verantwoordelijkheid. Wij hebben lange ervaring met leveranciers van energie en water.

Aan de leveringskant hebben wij ervaring met regulering, pricing en consumentenbescherming. Aan de productiekant met aspecten bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie en vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de aanleg en het beheer van netwerken en installaties.

Wij staan zowel landelijke als regionale leveranciers bij in procedures over onder andere levering en afsluiting van energie of over aanleg van en schade aan leidingen en groenvoorziening.

Op het punt van uw bedrijfsvoering hebben wij ruime ervaring met de cao’s Waterbedrijven, Energie Netwerkbedrijven (NWb) en Productieleveringsbedrijven (Plb). Wij leveren snel en adequaat advies en staan u bij in geval van geschillen over arbeidsvoorwaarden, cao of sociaal plan.