Utilities: Energie & Water

De energiesector is sterk in ontwikkeling. Zo zijn duurzaamheid, winning van (schalie)gas en decentrale opwekking vandaag de dag belangrijke thema’s en ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Hoe groen is groen en hoe ontwikkelen zich de traditionele bedrijfsmodellen?

U opereert op het snijvlak van bedrijfsbelangen en publieke verantwoordelijkheid. Wij hebben lange ervaring met leveranciers van energie en water.

Aan de leveringskant hebben wij ervaring met regulering, pricing en consumentenbescherming. Aan de productiekant met aspecten bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie en vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de aanleg en het beheer van netwerken en installaties.

Wij staan zowel landelijke als regionale leveranciers bij in procedures over onder andere levering en afsluiting van energie of over aanleg van en schade aan leidingen en groenvoorziening.

Op het punt van uw bedrijfsvoering hebben wij ruime ervaring met de cao’s Waterbedrijven, Energie Netwerkbedrijven (NWb) en Productieleveringsbedrijven (Plb). Wij leveren snel en adequaat advies en staan u bij in geval van geschillen over arbeidsvoorwaarden, cao of sociaal plan.

 

De advocaten van Holla helpen u leveren. Uw expert staat onderaan deze pagina.

 

Geluid warmtepompen


Geluidoverlast door warmtepompen: Bouwbesluit wijzigt per 1 januari 2020

Om te voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en het aardgasloos bouwen, worden warmtepompen steeds vaker toegepast. Dit kan leiden tot een toename van geluidhinder bij omwonenden. Nieuwe voorschriften met betrekking tot dit installatiegeluid moeten in werking treden op 1 januari 2020.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de huidige voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor de bescherming tegen installatiegeluid onvoldoende toegesneden op installaties die worden gebruikt bij energiezuinige gebouwen. De nieuwe voorschriften zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau LPB/Sight (Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco’s bouwregelgeving, 25 oktober 2018). Op grond van de te wijzigen regels, wordt het bestaande begrip “warmwatertoestel” ruimer van opzet en vervangen door het begrip “installatie voor warmte- of koudeopwekking”. Zo vallen airco’s bijvoorbeeld ook onder de nieuwe regels.

Geluidbescherming tuin/balkon

Voor buiteninstallaties bij nieuwe bouwwerken komt te gelden: “Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een…

Advocaten in Utilities: Energie & Water

Robert van Muijen

Harald Wiersema

Jack van Beers

Robbert Sjoerdsma

Expertises in Utilities: Energie & Water

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar