Utilities

Energie en Water

De energiesector is sterk in ontwikkeling. Zo zijn duurzaamheid, winning van (schalie)gas en decentrale opwekking vandaag de dag belangrijke thema’s en ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Hoe groen is groen en hoe ontwikkelen zich de traditionele bedrijfsmodellen?

U opereert op het snijvlak van bedrijfsbelangen en publieke verantwoordelijkheid. Wij hebben lange ervaring met leveranciers van energie en water.

Aan de leveringskant hebben wij ervaring met regulering, pricing en consumentenbescherming. Aan de productiekant met aspecten bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie en vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de aanleg en het beheer van netwerken en installaties.

Wij staan zowel landelijke als regionale leveranciers bij in procedures over onder andere levering en afsluiting van energie of over aanleg van en schade aan leidingen en groenvoorziening.

Op het punt van uw bedrijfsvoering hebben wij ruime ervaring met de cao’s Waterbedrijven, Energie Netwerkbedrijven (NWb) en Productieleveringsbedrijven (Plb). Wij leveren snel en adequaat advies en staan u bij in geval van geschillen over arbeidsvoorwaarden, cao of sociaal plan.

De advocaten van Holla helpen u leveren. Uw expert staat onderaan deze pagina.

Safe harbour? No more!

Deze week heeft het Europese Hof van Justitie de Safe Harbour beschikking van de Europese Commissie ongeldig verklaard. In dit artikel zal kort stil worden gestaan bij de achtergrond en betekenis van de Safe Harbour Principles, de uitspraak die tot de ongeldigverklaring heeft geleid en de gevolgen van deze ongeldigverklaring voor de praktijk.

Achtergrondinformatie

In 1995 is de Richtlijn bescherming persoonsgegevens aangenomen. Onder persoonsgegevens wordt ‘iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’ verstaan. Artikel 25 van de Richtlijn vereist een passend beschermingsniveau voor doorgifte van EU- persoonsgegevens naar derde landen (landen buiten de EU). Het is dus in beginsel verboden persoonsgegevens te delen met derde landen die de bescherming daarvan niet kunnen waarborgen. De Europese Commissie kan door middel van een beschikking besluiten dat een derde land wel een passend beschermingsniveau biedt.

In de Verenigde Staten (VS) bestaat geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De doorgifte van persoonsgegevens naar de VS is in beginsel dan ook in strijd met artikel 25 van de Richtlijn. Om de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS toch mogelijk te maken heeft de Europese Commissie in 2000…

Advocaten in Utilities

Robert van Muijen, Managing Partner

Jack van Beers

Robbert Sjoerdsma

Willem-Jan Smits

Expertises in Utilities

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht