Industrie / Technologiesector

Is uw onderneming onderdeel van de industrie of de technologiesector? Dan kent u vast de voortdurende druk om meer te leveren voor minder. Terwijl uw kosten waarschijnlijk zijn toegenomen. Dan heeft u ook nog te maken met een versnelde globalisering, waardoor de wereld uw speelveld is geworden. En u ontkomt er bijna niet meer aan om uw bedrijf met het oog op duurzaamheid te profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Uw concurrenten doen dat namelijk ook.

Brabant het hart van de maakindustrie

Wij bevinden ons in het hart van de Nederlandse maakindustrie en zijn deskundig binnen de segmenten automotive-, high tech- (OEM, mechatronics en engineering) en staalindustrie. Marktontwikkelingen en industriële (product)innovaties volgen elkaar snel op en wij volgen deze op de voet om u te leiden door de regelgeving waar een multinational, MKB of start up mee te maken krijgt. Samen met u weten wij waar de kansen liggen, daarbij zijn we ons bewust van de juridische en financiële risico’s van de keuzes die worden gemaakt. Met deze insteek komen we samen tot het beste resultaat.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het intellectuele eigendom, aansprakelijkheidsrecht, internationale handelsrecht, mededingingsrecht, ondernemingsrecht of het arbeidsrecht? Wij hebben onze krachten gebundeld en kunnen u op al deze gebieden bijstaan. Graag geven wij u een beeld van de mogelijkheden waar wij u in adviseren en begeleiden:

  • het beschermen en licenseren van uw innovaties en technologieën;
  • het opstellen en uitonderhandelen van (internationale) contracten, zoals franchise- en distributieovereenkomsten, joint development agreements en inkoop- en verkoopcontracten;
  • (internationale) fusies en overnames in de industrie, financiering van start ups en exits van investeerders;
  • de aanvraag van complexe milieuvergunningen;
  • CAO-geschillen, reorganisaties en de zorgplicht voor werknemers;
  • procederen in (handels)geschillen voor rechtbanken en arbitrage-instituten.

 

Voor uw advocaat van Holla kijkt u onderaan deze pagina.

 

Facebooken onder werktijd?


Hoe zit het ook al weer met social media op de werkvloer?

Het zou naïef zijn te denken dat werknemers zich onder werktijd enkel met werk bezig houden en zich niet laten afleiden door social media. Een werkgever hoeft echter niet zomaar alles te accepteren wat een werknemer onder werktijd de wereld in Twittert. Het gebruik van social media onder werktijd leidt tot productieverlies, maar ook buiten werktijd om kunnen online uitlatingen schadelijk zijn voor de werkgever. Hoe pakt u dit aan?

De werkgever hoeft zich niet alles maar laten welgevallen. Hij kan het recht van de werknemer op vrijheid van meningsuiting beperken: hij heeft op grond van artikel 7:660 BW een instructierecht. Veelal door een protocol op te stellen kan de werkgever de werknemer verplichten zich op social media te gedragen volgens een gedragscode. Zelfs als een werkgever geen maatregelen heeft getroffen, is de vrijheid van meningsuiting van de werknemer niet onbegrensd.  Van een werknemer mag verwacht worden dat hij of zij begrijpt dat zijn uitlatingen op social media publiek (kunnen) zijn. De werknemer moet begrijpen dat zijn of haar uitlatingen binnen de grenzen van het betamelijke moeten zijn. Ter illustratie: toen duidelijk werd dat een docent geschiedenis op Facebook actief een…

Advocaten in Industrie / Technologiesector

Renaldo Willems

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Ferry Weelen

Kim de Bonth

Alissa van Tongerloo

Martine Bouman

Anne Coenders

Bas van Dooren

Merel Franke

Robbert Sjoerdsma

Tom Zondag

Willemijn Fick-Nolet

Egbert Schelhaas

Expertises in Industrie / Technologiesector

Letselschade

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Bouw- en Huurrecht

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

Arbeidsrecht

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar