Industrie / Technologiesector

Is uw onderneming onderdeel van de industrie of de technologiesector? Dan kent u vast de voortdurende druk om meer te leveren voor minder. Terwijl uw kosten waarschijnlijk zijn toegenomen. Dan heeft u ook nog te maken met een versnelde globalisering, waardoor de wereld uw speelveld is geworden. En u ontkomt er bijna niet meer aan om uw bedrijf met het oog op duurzaamheid te profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Uw concurrenten doen dat namelijk ook.

Brabant het hart van de maakindustrie

Wij bevinden ons in het hart van de Nederlandse maakindustrie en zijn deskundig binnen de segmenten automotive-, high tech- (OEM, mechatronics en engineering) en staalindustrie. Marktontwikkelingen en industriële (product)innovaties volgen elkaar snel op en wij volgen deze op de voet om u te leiden door de regelgeving waar een multinational, MKB of start up mee te maken krijgt. Samen met u weten wij waar de kansen liggen, daarbij zijn we ons bewust van de juridische en financiële risico’s van de keuzes die worden gemaakt. Met deze insteek komen we samen tot het beste resultaat.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het intellectuele eigendom, aansprakelijkheidsrecht, internationale handelsrecht, mededingingsrecht, ondernemingsrecht of het arbeidsrecht? Wij hebben onze krachten gebundeld en kunnen u op al deze gebieden bijstaan. Graag geven wij u een beeld van de mogelijkheden waar wij u in adviseren en begeleiden:

  • het beschermen en licenseren van uw innovaties en technologieën;
  • het opstellen en uitonderhandelen van (internationale) contracten, zoals franchise- en distributieovereenkomsten, joint development agreements en inkoop- en verkoopcontracten;
  • (internationale) fusies en overnames in de industrie, financiering van start ups en exits van investeerders;
  • de aanvraag van complexe milieuvergunningen;
  • CAO-geschillen, reorganisaties en de zorgplicht voor werknemers;
  • procederen in (handels)geschillen voor rechtbanken en arbitrage-instituten.