Gereguleerde markten / ACM

Het ondernemerslandschap is dynamisch en uitdagend. Voortdurend worden kansen gecreëerd. Aan u als ondernemer dan de taak om strategische beslissingen te nemen. Misschien overweegt u bundeling van de krachten van uw onderneming met concurrenten, bijvoorbeeld vanwege het synergie-effect of omwille van innovatie. Dan komt het mededingingsrecht om de hoek kijken.

Als u het voornemen hebt om te fuseren, of als u zeggenschap in uw bedrijf wilt overdragen, dan kan een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vereist zijn. Dit is het geval als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Wij assisteren en adviseren u bij het indienen van de aanmeldingen. Ook kunnen we voor u de benodigde gegevens over de product- en geografische markt in kaart brengen. Mocht de ACM uiteindelijk oordelen dat uw onderneming een vergunning nodig heeft, dan kunnen wij u daarbij begeleiden.

Ook als u geen fusie, maar een samenwerking overweegt, kunnen wij u adviseren over hoe u een eventuele overtreding van het kartelverbod voorkomt. Samen met u voeren wij een self-assessment uit waarin uw onderneming centraal staat. Het gaat dan om de vraag of de mededinging merkbaar beperkt wordt door de afspraken die u wilt maken. Zo ja, dan is van belang of de voordelen ten gunste van de afnemers komen en of er voldoende restconcurrentie is.

Wij adviseren ook over misbruik van economische marktposities. Heeft uw onderneming zo’n machtspositie, dan mag deze nu eenmaal minder dan ondernemingen zonder zo’n machtspositie. Daarnaast staan wij u, maar ook uw personeel, bij als de ACM een bedrijfsinval pleegt. Ook indien u een overeenkomst wenst te sluiten met een distributeur, een franchisenemer of een licentienemer kunnen wij u assisteren. Wij zorgen er dan voor dat de gemaakte afspraken in overeenstemming zijn met de Europese Verordeningen op dit gebied. Zo voorkomt u overtreding van kartelverboden en boetes.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u onderaan deze pagina.

Samenwerking in de thuiszorg

Samenwerking tussen vijf aanbieders van thuiszorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een informele zienswijze afgegeven over samenwerking tussen vijf aanbieders van thuiszorg op het gebied van de acute thuiszorg. De ACM acht de voordelen van deze samenwerking groter dan de mogelijke risico’s voor de concurrentie en heeft, informeel, te kennen gegeven dat er sprake is van een goed voorbeeld van samenwerking in de zorg.

Kort wordt stilgestaan bij de markt van de acute thuiszorg en de samenwerking.

De markt van de acute thuiszorg en de aangegane samenwerking

De zorginstellingen Fundis, Espria, Sensire, Florence en Zuidzorg richtten een coöperatieve vereniging op, Thuis & Veilig, voor het inkopen van acute thuiszorg bij regionale aanbieders, het bundelen en het op landelijk niveau verkopen van die acute thuiszorg aan de zorgverzekeraars. De acute thuiszorg bestaat uit telefonische bereikbaarheid door een gespecialiseerd verpleegkundige, overleg over de behoefte aan zorg en verwijzing en het regelen van het bezoek door een zorgverlener, waarbij acute thuiszorg gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. De omzet van de acute thuiszorg beslaat slechts ongeveer 1% van de totale omzet van de thuiszorg. Het verlenen van acute thuiszorg staat…

Advocaten in Gereguleerde markten / ACM

Robbert Sjoerdsma

Robert van Muijen, Managing Partner

Willem-Jan Smits

Pieter Bakker

Expertises


Arbeidsrecht >

Expertises in Gereguleerde markten / ACM

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Europees recht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht