Gereguleerde markten / ACM

Het ondernemerslandschap is dynamisch en uitdagend. Voortdurend worden kansen gecreëerd. Aan u als ondernemer dan de taak om strategische beslissingen te nemen. Misschien overweegt u bundeling van de krachten van uw onderneming met concurrenten, bijvoorbeeld vanwege het synergie-effect of omwille van innovatie. Dan komt het mededingingsrecht om de hoek kijken.

Als u het voornemen hebt om te fuseren, of als u zeggenschap in uw bedrijf wilt overdragen, dan kan een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vereist zijn. Dit is het geval als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Wij assisteren en adviseren u bij het indienen van de aanmeldingen. Ook kunnen we voor u de benodigde gegevens over de product- en geografische markt in kaart brengen. Mocht de ACM uiteindelijk oordelen dat uw onderneming een vergunning nodig heeft, dan kunnen wij u daarbij begeleiden.

Ook als u geen fusie, maar een samenwerking overweegt, kunnen wij u adviseren over hoe u een eventuele overtreding van het kartelverbod voorkomt. Samen met u voeren wij een self-assessment uit waarin uw onderneming centraal staat. Het gaat dan om de vraag of de mededinging merkbaar beperkt wordt door de afspraken die u wilt maken. Zo ja, dan is van belang of de voordelen ten gunste van de afnemers komen en of er voldoende restconcurrentie is.

Wij adviseren ook over misbruik van economische marktposities. Heeft uw onderneming zo’n machtspositie, dan mag deze nu eenmaal minder dan ondernemingen zonder zo’n machtspositie. Daarnaast staan wij u, maar ook uw personeel, bij als de ACM een bedrijfsinval pleegt. Ook indien u een overeenkomst wenst te sluiten met een distributeur, een franchisenemer of een licentienemer kunnen wij u assisteren. Wij zorgen er dan voor dat de gemaakte afspraken in overeenstemming zijn met de Europese Verordeningen op dit gebied. Zo voorkomt u overtreding van kartelverboden en boetes.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u onderaan deze pagina.

WWZ-jurisprudentie: what’s new?

In de afgelopen weken zijn de eerste WWZ-uitspraken gepubliceerd. Uit de uitspraken kan afgeleid worden dat kantonrechters zeker (nog) niet op één lijn zitten voor wat betreft de toepassing van de nieuwe wetgeving. Ik licht dat toe aan de hand van enkele recente uitspraken.

Kantonrechter Almelo 30 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3663

In deze zaak ging het om een pro-forma ontbindingsprocedure, waarin partijen verzocht hadden om toepassing van een langere ontbindingstermijn dan de wet voorschrijft en een hogere vergoeding dan de transitievergoeding. Partijen verzochten ontbinding met ingang van 1 januari 2016, terwijl de kantonrechter op grond van artikel 7:671b lid 8 BW de datum diende te bepalen op 31 oktober 2015. Onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis geeft de kantonrechter in zijn beslissing aan dat hij meent dat dit verzoek om verlenging van de ontbindingstermijn afgewezen moet worden. De kantonrechter gaat daartoe evenwel niet direct over, maar besluit een mondelinge behandeling te plannen om dit met de partijen te bespreken. Ook voor toekenning van een andere vergoeding dan de transitievergoeding of de billijke vergoeding, ziet de kantonrechter geen reden. Op de transitievergoeding had de werknemer op basis van het overgangsrecht namelijk geen recht en…

Advocaten in Gereguleerde markten / ACM

Robbert Sjoerdsma

Robert van Muijen, Managing Partner

Willem-Jan Smits

Pieter Bakker

Expertises


Arbeidsrecht >

Expertises in Gereguleerde markten / ACM

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Europees recht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht