Gereguleerde markten / ACM

Het ondernemerslandschap is dynamisch en uitdagend. Voortdurend worden kansen gecreëerd. Aan u als ondernemer de taak om strategische beslissingen te nemen. Misschien overweegt u de bundeling van de krachten van uw onderneming met concurrenten, bijvoorbeeld vanwege het synergie-effect of omwille van innovatie. Dan komt het mededingingsrecht om de hoek kijken.

Als u het voornemen hebt om te fuseren, of als u zeggenschap in uw bedrijf wilt overdragen, dan kan een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vereist zijn. Dit is het geval als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Wij assisteren en adviseren u bij het indienen van de aanmeldingen. Ook kunnen we voor u de benodigde gegevens over de product- en geografische markt in kaart brengen. Mocht de ACM uiteindelijk oordelen dat uw onderneming een vergunning nodig heeft, dan kunnen wij u daarbij begeleiden.

Ook als u geen fusie, maar een samenwerking overweegt, kunnen wij u adviseren over hoe u een eventuele overtreding van het kartelverbod voorkomt. Samen met u voeren wij een self-assessment uit waarin uw onderneming centraal staat. Het gaat dan om de vraag of de mededinging merkbaar beperkt wordt door de afspraken die u wilt maken. Zo ja, dan is van belang of de voordelen ten gunste van de afnemers komen en of er voldoende restconcurrentie is.

Wij adviseren ook over misbruik van economische marktposities. Heeft uw onderneming zo’n machtspositie, dan mag deze nu eenmaal minder dan ondernemingen zonder zo’n machtspositie. Daarnaast staan wij u, maar ook uw personeel, bij als de ACM een bedrijfsinval pleegt. Ook indien u een overeenkomst wenst te sluiten met een distributeur, een franchisenemer of een licentienemer kunnen wij u assisteren. Wij zorgen er dan voor dat de gemaakte afspraken in overeenstemming zijn met de Europese Verordeningen op dit gebied. Zo voorkomt u overtreding van kartelverboden en boetes.

 

Voor uw advocaat van Holla kijkt u onderaan deze pagina.

 

Mededinging in de zorg


ACM publiceert Rapport Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies in de periode van 2007-2014. De ACM heeft de effecten onderzocht bij 12 ziekenhuisfusies. In die jaren heeft de ACM, al dan niet onder voorwaarden zoals een prijsplafond, vergunningen verleend voor fusies van ziekenhuizen.

Opmerkelijk is, dat er aan de Zeeuwse ziekenhuizen een vergunning werd verleend, terwijl er daardoor sprake was van een monopoliepositie. Na de onderzoeksperiode heeft de ACM een vergunning geweigerd voor een fusie van ziekenhuizen in Dordrecht en Gorinchem. Eerst wordt ingegaan op de inhoud van de rapportage, daarna komt aan de orde wat de gevolgen van de rapportage zullen zijn voor voorgenomen fusies van ziekenhuizen die een verzoek tot goedkeuring bij de ACM indienen.

De inhoud van de rapportage

De belangrijkste conclusie van de rapportage is, dat de prijzen bij de gefuseerde ziekenhuizen relatief meer lijken te stijgen dan de prijzen bij niet gefuseerde ziekenhuizen, terwijl zulks niet gerechtvaardigd wordt door een betere toegankelijkheid of een hogere kwaliteit van de zorg. Voordelen die met de fusie werden beoogd, zoals een betere bereikbaarheid en…

Advocaten in Gereguleerde markten / ACM

Robert van Muijen

Harald Wiersema

Robbert Sjoerdsma

Expertises in Gereguleerde markten / ACM

Banking & Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

Europees recht

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar