Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

Voor uw expert kijkt u onderaan deze pagina.

Doorbraak: het hof stelt dader volledig verantwoordelijk voor het vergoeden van schade en niet de belastingbetaler

Op 26 januari 2015 is in een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer. Dit in tegenstelling tot eerdere situaties, waarbij de belastingbetaler onbedoeld meebetaalde aan de schadevergoedingsmaatregel die was opgelegd aan de dader. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is verheugd met deze uitspraak.

Een tegemoetkoming van het Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een eenmalig bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven om hun tegemoet te komen in hun leed en eventuele financiële schade. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag tot het strafproces is afgerond. De tegemoetkoming – betaald uit belastinggeld – kan eerder worden verstrekt. Op deze manier hoeft het slachtoffer niet jaren te wachten op een schadevergoeding tot het strafproces afgerond is. Als de dader later alsnog een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze verrekend met de uitkering van het Schadefonds. De uitkering van het Schadefonds wordt dan gezien als een voorschot op de latere schadevergoeding. Het CJIB int de schadevergoeding bij de dader. De dader betaalt het Schadefonds dat deel terug dat is voorgeschoten aan het slachtoffer. Het slachtoffer merkt…

Advocaten in Financiële sector

Reinoud van Oeijen

Camiel Vermeulen

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Willem-Jan Smits

Willemijn Fick-Nolet

Maarten van Ingen

Merel Franke

Lisanne Drenth

Jop Floris

Boris Emmerig

Tom Zondag

Expertises in Financiële sector

Banking en Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht