Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

Voor uw expert kijkt u onderaan deze pagina.

Rechten bij snelle doorstart

Oud-werknemers van een failliete onderneming kunnen aanspraak maken op hun rechten na het faillissement en snelle doorstart van het bedrijf

Zo mogen werknemers van bedrijven die direct na het faillissement een doorstart maken niet zomaar worden ontslagen. Zij maken in een dergelijke situatie aanspraak op dezelfde rechten als het personeel bij een gewone bedrijfsovername. Dit bepaalde het Europees Hof van Justitie in antwoord op een aantal pre-judiciële vragen van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak tussen vakbond FNV en kinderopvangbedrijf Estro.

Het kinderopvangbedrijf ging in juli 2014 failliet en maakte binnen een dag een doorstart. Bij die doorstart werd aan een groot gedeelte van de werknemers een nieuw dienstverband aangeboden, maar ruim 1000 werknemers verloren als gevolg van het faillissement hun baan. Daarmee zagen zij ook arbeidsrechten verloren gaan.

Tijdens de procedure bij de Nederlandse rechter rezen verschillende vragen over hoe de pre-pack rondom het faillissement van Estro zich verhoudt tot Europese jurisprudentie en regelgeving. Daarbij is ook stilgestaan bij de vraag of het in dat verband verschil maakt of voortzetting van de onderneming het primaire doel is van de pre-pack, dan wel of de (beoogd) curator voornamelijk beoogt te komen tot een…

Advocaten in Financiële sector

Tom Zondag

Boris Emmerig

Jop Floris

Lisanne Drenth

Merel Franke

Camiel Vermeulen

Reinoud van Oeijen

Willem-Jan Smits

Maarten van Ingen

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Expertises in Financiële sector

Banking en Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht