Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

Voor uw expert kijkt u onderaan deze pagina.

Onderhandel met je bank


Onderhandel met je bank – laat geen kansen liggen!

In de slimste regio van Nederland, bakermat van een groot aantal van Nederlands’ prachtigste bedrijven, verwonder ik me erover dat Eindhovense ondernemers veelal niet lijken te (willen) onderhandelen met hun bank.

Wordt bij een samenwerking met een leverancier of een overname (kei)hard onderhandeld over de voorwaarden, bij de gesprekken met de bank beperkt de discussie zich tot de prijs, looptijd en omvang van de financiering. Heeft een financieringscontract (doorgaans toch wel met een looptijd van meer dan 5 jaar) niet dezelfde prioriteit als een overnamecontract (waarbij men bij voorkeur na maximaal een volgend boekjaar definitief afscheid van elkaar heeft genomen)? En waarom dan niet?

Zoals veel bankiers in mijn omgeving beamen, lijken veel Eindhovense ondernemers de perceptie te hebben dat onderhandelen met de bank over de financieringsvoorwaarden not done is of geen enkele zin heeft omdat de bank toch niet van haar standaarden zal afwijken. Is deze vrees – in een tijd waarin de klant centraal staat of zou moeten staan – nog terecht? Is het Brabantse bescheidenheid en is dit elders in het land anders? Of vertrouwen de ondernemers er gewoon op dat als het erop aan komt, de bank en de ondernemer er toch wel…

Advocaten in Financiële sector

Reinoud van Oeijen

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Demi van Zantvoort

Willemijn Fick-Nolet

Merel Franke

Lisanne Drenth

Jop Floris

Boris Emmerig

Tom Zondag

Expertises in Financiële sector

Banking en Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar