Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

Voor uw expert kijkt u onderaan deze pagina.

Belastingen versus privacy

De Belastingdienst heeft steeds minder inspecteurs aan het werk. Betekent dit dat de frequentie en intensiteit van belastingcontroles afneemt? Zeker niet; de Belastingdienst is essentieel voor het vergaren van inkomsten voor de Staat der Nederlanden en omarmt nieuwe controle-strategieën via het gebruik van big data. Wat houden deze strategieën in? Wat betekent dit voor bedrijven? Hoe zit het met het recht op privacy? Antwoorden op deze vragen zijn nu actueler dan ooit. In de uitzending van Zembla van 1 februari jl. werd duidelijk dat de gegevens van belastingplichtigen tussen 2013 en 2016 niet voldoende waren beveiligd. Wie op welk moment toegang had tot de verzamelde gegevens werd niet – of in ieder geval onvoldoende – gecontroleerd; de kans op misbruik van deze gegevens ligt daarmee op de loer.

De hoeveelheid gegevens waarover de Belastingdienst anno 2017 beschikt groeit exponentieel; van kentekenregistraties door de politie en gegevens van Marktplaats tot en met informatie uit het buitenland in het kader van de zogenoemde Offshore Leaks, denk hierbij aan de Panama Papers. In principe is er niets op tegen dat de Belastingdienst informatie verzamelt, zij heeft namelijk als taak het heffen en innen van belastingen en kunnen deze taak alleen uitvoeren op basis van…

Advocaten in Financiële sector

Tom Zondag

Boris Emmerig

Jop Floris

Lisanne Drenth

Merel Franke

Camiel Vermeulen

Reinoud van Oeijen

Stijn Hoppenbrouwers

Willem-Jan Smits

Maarten van Ingen

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Expertises in Financiële sector

Banking en Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht