Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

 

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

 

Peeters/Gatzen-vordering


Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening

In het arrest Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) prejudiciële vragen beantwoord die waren gesteld door onze Hoge Raad.[1] De uitkomst is van groot belang voor Nederlandse faillissementen met een internationale component.

Regelmatig strekken de tentakels van een Nederlands faillissement zich over onze landsgrenzen uit. Zo ook in deze zaak, waarvan de casus tot de verbeelding spreekt. Een Nederlandse deurwaarder had cliëntgelden ter waarde van € 550.000,- overgemaakt naar zijn bankrekening bij het Belgische BNP Paribas Fortis. Vervolgens had hij deze gelden contant opgenomen bij een Belgisch filiaal van diezelfde bank. Hierdoor konden de gelden niet meer worden getraceerd. Daarna gebeurde het onvermijdelijke: de deurwaarder en zijn kantoor gingen failliet, en er werd een curator aangesteld. De curator probeerde de schade die de deurwaarder had veroorzaakt vergoed te krijgen. Daartoe sprak hij op een zeker moment ook BNP Paribas Fortis aan. De curator meende dat de bank onrechtmatig had gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers van het deurwaarderskantoor en haar voormalig directeur door “zonder slag of stoot”, en zonder te voldoen aan haar…

Advocaten in Financiële sector

Reinoud van Oeijen

Demi van Zantvoort

Lisanne Drenth

Boris Emmerig, Managing Partner, Finance

Tom Zondag

Expertises in Financiële sector

Banking & Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar