Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

Voor uw expert kijkt u onderaan deze pagina.

Misbruik van procesrecht (I)

Volledige proceskostenveroordeling bij misbruik van procesrecht (I)

De Hoge Raad heeft op 15 september 2017 uitspraak gedaan in twee zaken over misbruik van procesrecht (ECLI:NL:HR:2017:2366 en ECLI:NL:HR:2017:2360). In deze bijdrage zal de eerste uitspraak worden belicht (klik hier voor de tweede uitspraak). Daarin wordt verduidelijkt wanneer er recht bestaat op een vergoeding van volledige proceskosten als gevolg daarvan.

Forfaitaire benadering

Wanneer men procedeert en wint, krijgt men toch niet alle proceskosten vergoed. Slechts een forfaitair gedeelte komt voor vergoeding in aanmerking (art. 237-240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De ratio daarvoor is gelegen in de gedachte dat de angst voor een veroordeling in de volledige proceskosten van de wederpartij de rechtzoekende zou weerhouden naar de rechter te stappen.

Volgens de wetsgeschiedenis is een volledige vergoeding van proceskosten wél mogelijk, maar alleen in buitengewone omstandigheden, zoals bij misbruik van procesrecht en onrechtmatige daad.

De feiten

Twee eigenaren van percelen in het Westland, die na een bestemmingswijziging op een Vinex-locatie waren gelegen, gingen in zee met een bemiddelaar teneinde de percelen te verkopen. De eigenaren sloten een koop met een bedrijf waarvan de…

Advocaten in Financiële sector

Tom Zondag

Boris Emmerig

Jop Floris

Lisanne Drenth

Merel Franke

Camiel Vermeulen

Reinoud van Oeijen

Willem-Jan Smits

Maarten van Ingen

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Expertises in Financiële sector

Banking en Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht