Corporate Litigation

Corporate Litigation ziet op allerlei soorten geschillen die zich tussen de vennootschapsorganen van een onderneming kunnen afspelen: tussen bestuurders of aandeelhouders onderling, tussen bestuurders enerzijds en aandeelhouders anderzijds, geschillen met de raad van commissarissen of raad van toezicht, maar ook geschillen met de ondernemingsraad. Vaak betreft het conflicten die betrekking hebben op meerdere vlakken binnen de onderneming en die dus multidisciplinair zijn.

Holla’s Corporate Litigation-team

Het Corporate Litigation-team van Holla legal & tax heeft zeer veel ervaring met corporate geschillen. Onze specialisten kennen het klappen van de zweep, omdat zij op meerdere terreinen ervaring hebben opgedaan die zij bij het adviseren over dit soort conflicten goed kunnen gebruiken. Daarnaast wordt het team regelmatig in interactieve sessies op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het rechtsgebied door absolute kenners, die ook vaak als arbiter benoemd worden en redacteur zijn van het blad ARO (Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk).

Onze procesadvocaten weten als geen ander dat dit type geschil beheerst wordt door eigen dynamiek en regels, waarvan maar een klein deel wettelijk is vastgelegd. Het grootste deel van het juridische kader wordt gevormd door rechtspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK). Dat is waarom gedegen kennis en ervaring zo belangrijk is bij het voeren van een proces. Wij schakelen regelmatig elkaar en externe adviseurs in om mee te denken over te volgen strategieën in concrete dossiers, wat doorgaans tot uitstekende resultaten leidt.

Advies nodig?

Loopt u tegen een conflict aan waarbij vennootschapsorganen zijn betrokken, benader dan vooral een van de leden van het Corporate Litigation-team, wij adviseren u graag. Onze ervaring is dat het niet aan te raden is om dit soort – vaak delicate – geschillen zelf op te lossen, en zéker niet als men niet precies weet welke gereedschappen er allemaal in de kist voorhanden zijn.

Terug naar overzichtspagina Litigation

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?