Beslag en executie

Verhaal van een vordering

Als u niet betaald krijgt, moet u uw vordering soms door middel van gerechtelijke maatregelen proberen te incasseren. Om te voorkomen dat u aan het einde van de rit met een kale kikker wordt geconfronteerd, heeft u de mogelijkheid om (vooraf) beslag te leggen op bezittingen van uw schuldenaar. Denk aan bankrekeningen, vorderingen, aandelen of vastgoed.

Met verlof van de voorzieningenrechter kunt u zogenoemd conservatoir beslag leggen. Daarmee worden de beslagen goederen als het ware geblokkeerd in afwachting van de uitkomst van een gerechtelijke procedure. Uw schuldenaar kan deze goederen dan niet meer zomaar verkopen of verduisteren. Voor het indienen van een verzoekschrift tot het krijgen van beslagverlof heeft u een advocaat nodig. Als uw vordering eenmaal in een rechterlijke uitspraak is toegewezen kunt u de beslagen goederen van de schuldenaar met inschakeling van de deurwaarder verkopen of de beslagen vorderingen innen. Uit de executieopbrengst wordt dan uw vordering voldaan.

Andersom kunt u zelf getroffen worden door een conservatoir beslag. Dan zult u merken dat dit ingrijpende gevolgen heeft. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om in een kort geding procedure opheffing van het beslag te vorderen, maar de lat ligt behoorlijk hoog. De praktijk leert namelijk dat de voorzieningenrechter die de opheffing van het beslag beoordeelt meestal (maar niet altijd) het belang van de schuldeiser om zijn verhaalsmogelijkheden te beschermen laat prevaleren. Ook voor het starten van een kortgeding tot opheffing van een beslag bent u meestal verplicht een advocaat in te schakelen.

Hulp nodig?

Blijven uw facturen onbetaald en wilt u conservatoir beslag leggen? Of is uw bedrijfsvoering juist platgelegd door beslaglegging op uw bankrekening? De advocaten van Holla legal & tax hebben veel ervaring met het beslag- en executierecht en helpen u graag bij de te nemen stappen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?