Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Een zieke werknemer is niet alleen kostbaar, maar brengt ook veel verplichtingen met zich mee. Bij een griepje van twee weken is het verzuim te overzien, maar dit wordt anders in het geval van langdurig ziekteverzuim of wanneer een re-integratieproces nodig is. Re-integratie kan complex zijn en moeizaam verlopen, soms loopt het proces zelfs helemaal vast. Als werkgever is het van belang dat u de regie hebt in het re-integratieproces en dat u de juiste stappen zet. Voorbeelden van vraagstukken die voorbij kunnen komen zijn het wel of niet aanvragen van een deskundigenoordeel en het wel of niet opschorten of staken van het loon.

Binnen het team arbeidsrecht van Holla legal & tax bestaat er een grote expertise en ervaring op het gebied van de zieke werknemer, de bedrijfsarts, het re-integratieproces, loonstaking en het deskundigenoordeel. In het bijzonder is er ook expertise binnen het team als het gaat over het UWV, bezwaar- en beroepsprocedures loonsancties WIA/WGA/IVA en aansprakelijkheidskwesties richting arbodienst, arbeidsdeskundige of een re-integratiebureau 2e spoor.

De arbeidsrechtspecialisten van Holla staan u graag bij wanneer u als werkgever te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, langdurig ziekteverzuim of een re-integratieproces. Neem voor vragen of advies contact op met een van onze specialisten.

Voorbeelden van zaken in onze verzuimpraktijk:
  • Het (succesvol) bijstaan van een werkgever in een procedure over een loonstaking, nadat een werknemer zonder geldige reden niet meewerkte aan re-integratie.
  • Het (succesvol) bijstaan van een organisatie in een beroepsprocedure bij de rechtbank tegen een loonsanctie die door het UWV was opgelegd.

Terug naar overzichtspagina Arbeidsrecht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?