Zorgverleners: let op je uitspraken in social media!

Onlangs heeft een verpleegkundige van het Limburgse Atrium Medisch Centrum een waarschuwing gekregen omdat hij zijn beroepsgeheim heeft
geschonden door middel van het plaatsen van een bericht op Facebook over een patiënt van het ziekenhuis waar hij werkzaam is.
De verpleegkundige kende de patiënt van zijn opleiding tot verpleegkundige: de patiënt was docent van de verpleegkundige geweest. Op Facebook
zijn zij geen ‘directe vrienden’, maar via ‘wederzijdse vrienden’ kunnen ze elkaars berichten lezen en van een reactie voorzien. De patiënt is op 14
januari 2014 in het ziekenhuis behandeld in verband met een gastroscopie. Omdat de anesthesist het noodzakelijk vond om de patiënt te intuberen is
er gekozen voor de medicatie Succinylcholine. In de avond op die betreffende dag heeft de verpleegkundige avonddienst en ziet op de lijst van te
behandelen patiënten van die dag de naam van de patiënt staan en herkent deze als zijn voormalig docent.
Een aantal weken later plaatst een van de deelnemers van de groep waar de patiënt mee in Duitsland is een tweetal berichten op Facebook, waarin hij
de naam noemt van de patiënt. Op de dag van de ingreep heeft de patiënt zelf ook berichten op Facebook geplaatst die verwijzen naar de ingreep.
Het tweede bericht van de collega-deelnemer van de patiënt luidde: ‘Lekker door de sneeuw geploeterd……, nu effe de benen hoog en ontspannen’.
In reactie op dat bericht heeft de verpleegkundige het bericht geplaatst dat luidde: ‘Heeft [de patiënt] nog steeds last van zijn benen, na zijn sux
ervaring?’ De verwijzing van de verpleegkundige naar de sux-ervaring betreft de verwijzing naar toediening van het eerder genoemde medicijn
Succinylcholine. Als gevolg van dit bericht van de verpleegkundige hebben mensen uit de omgeving van de patiënt naar de details van de
behandeling gevraagd.

Caroline van der Kolk-Heinsbroek – Holla Advocaten

Klik hier de gehele publicatie d.d. 9 december 2014 van Caroline van der Kolk-Heinsbroek in GZR Updates Gezondheidsrecht.