Uitkoopprocedure aangehouden

Xeikon. Uitkoopprocedure aangehouden in afwachting op vaststelling wanbeleid in enquêteprocedure.

Met betrekking tot Xeikon N.V. loopt enerzijds een uitkoopprocedure en anderzijds een enquêteprocedure. Deze procedures overlappen elkaar: de enquêteprocedure kan leiden tot aanspraken op (oud‐)bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en die aanspraken kunnen vervolgens weer van invloed kunnen zijn op de te bepalen prijs van de aandelen waarvan overdracht wordt gevorderd. Op verzoek van Recalcico ‐ die een aantal uit te kopen minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigt ‐ heeft de OK in een eerder tussenarrest (ECLI:NL:GHAMS:2016:2493 ) aanhouding van de zaak geraden geacht, in ieder geval totdat het onderzoeksverslag in de enquêteprocedure zou zijn gedeponeerd. Dat onderzoeksverslag is inmiddels gedeponeerd. Met betrekking tot de voortgang van de onderhavige uitkoopprocedure, hebben eiseressen – XBC B.V. en Xeikon N.V. – verzocht de procedure niet langer aan te houden. Zij voeren daartoe aan dat zij worden gegijzeld door de uitkoopprocedure en de nadelen te ondervinden van de minderheidsaandeelhouders, hetgeen in strijd is met doel en ratio van de uitkoopprocedure. Daarbij komt dat voor vaststelling van de eventuele schade, als gevolg van eventueel wanbeleid, nog een civiele procedure moet worden doorlopen. Aanhouding van de uitkoopprocedure is volgens eiseressen dan ook zinloos, aldus eiseressen. Recalcico heeft opnieuw verzocht om verdere aanhouding van deze zaak.

Klik hier om de gehele publicatie van 31 maart 2017 van Wolters Kluwer SmartNewz te lezen.

Pim van de Goor ‐ Holla Advocaten