Wetsvoorstel werk en zekerheid – de belangrijkste gevolgen op een rij

Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van minister Asscher vloeien voort uit het Sociaal Akkoord dat kabinet en sociale partners – met instemming van hun achterban- in april van dit jaar sloten. Wat toen werd afgesproken met vakbonden en werkgeversorganisaties is nu door de minister in een wetsvoorstel uitgewerkt.

Meer informatie? Download dan hier de gehele publicatie.