Wet beperking gemeenschap

Signalering rekenkundige problemen wet beperking gemeenschap.

Hoewel het “oude” regime van de vermogensrechtelijke onderlinge verhouding tussen echtgenoten pas vijf jaar oud is (sinds 2012), loopt ons systeem maatschappelijk bezien flink uit de pas. Tijd voor verandering, zo vond ook de wetgever. Het wetsvoorstel dat de gemeenschap van goederen moet beperken is deze week door de Eerste Kamer geloodst. Kern van het voorstel is om niet (langer) gemeenschappelijk te maken wat van nature privé is. Dat heeft implicaties voor het verhaal van schuldeisers indien één van de partners failleert, hoewel de exacte reikwijdte/uitwerking van die implicaties nog onduidelijk is. In deze bijdrage wordt een aantal implicaties van dit wetsvoorstel voor de faillissementspraktijk gesignaleerd.

Eerst wordt het theoretisch kader uiteengezet: hoe is het nu en hoe ziet het systeem er straks uit? Daaruit volgen een aantal onopgeloste kwesties die – onder meer – een rekenkundige onvolkomenheid van het nieuwe systeem blootlegt waarvan de oplossing buiten dit artikel gezocht moet worden.

Lees het hele artikel in het Tijdschrift voor Curatoren, jaargang 4 – februari 2017, of download het hier.