Werk aan de webwinkel! Het hanteren van algemene voorwaarden.

Het hanteren van algemene voorwaarden: werk aan de webwinkel. In het papieren handelsverkeer blijft het leerstuk algemene voorwaarden voor problemen zorgen. Nog steeds volstaan veel ondernemers ermee op het briefpapier te verwijzen naar hun- bij een rechtbank of Kamer van Koophandel gedeponeerde- algemene voorwaarden. Als strikte hoofdregel heeft echter toch alweer ruim twintig jaar te gelden dat de gebruiker aan de wederpartij pas een redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden heeft geboden, indien hij de voorwaarden voor of bij contractsluiting aan de wederpartij te hand heeft gesteld.

 

Meer informatie? Download dan hier de gehele publicatie.