Wat iedere inschrijver moet weten over het kartelverbod

In de beschikkingenpraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de nationale en Europese jurisprudentie staan hoofdzakelijk contacten tussen inschrijvers voorafgaand aan het indienen van de inschrijving centraal, waarvan de maatman-inschrijver zal begrijpen dat deze contacten mededingingsrechtelijk niet toelaatbaar zijn, althans in ieder geval ter discussie gesteld zouden kunnen worden. Het kartelverbod komt echter sneller om de hoek kijken dan men denkt. In dit artikel beogen wij een overzicht te geven van enkele belangrijke uitgangspunten van het kartelverbod in aanbestedingsprocedures.

In dit artikel in het Tijdschrift Aanbestedingen en Staatssteun (TAAN) ontleden en beschrijven Jack van Beers en Tijs van Klink het kartelverbod en het daaraan ten grondslag liggende zelfstandigheidsvereiste aan de hand van de toepassing daarvan in de aanbestedingspraktijk. Zij staan stil bij de mededingingsrechtelijke mogelijkheden of beperkingen – het is maar hoe je het bekijkt – om combinaties te vormen en als zodanig in te schrijven. Vervolgens gaan zij in op de hoogte van de door de ACM op te leggen boetes bij overtredingen van het kartelverbod in aanbestedingen en staan zij kort stil bij clementie.

Lees hier de volledige publicatie: Wat iedere inschrijver moet weten over het kartelverbod