Verzoek tot ontbinding vanwege disfunctioneren afgewezen: geen serieuze en reële kans tot verbetering gegeven

Werknemer is sinds 2014 in dienst bij werkgever. Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege disfunctioneren. Om een beroep op de d-grond te laten slagen moet aan de werknemer een serieuze en reële kans tot verbetering zijn gegeven. Werkgever heeft een verbetertraject voorgesteld die door werknemer is ondertekend. Hierin is echter niet aangegeven wat het gevolg is als het verbetertraject geen bevredigend resultaat heeft. Werkgever had door zijn bewoording de veronderstelling gewekt dat het traject was bedoeld “om focus te realiseren” na zijn hersenbloeding. Voor werknemer was het niet duidelijk dat bij mislukking van het verbetertraject ontslag zou volgen. Daarnaast was het traject inhoudelijk ook niet goed. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen werknemer en werkgever tijdens het verbetertraject maar de bevindingen van deze gesprekken zijn allemaal naar Personeelszaken gestuurd. Tevens ontbrak begeleiding tussen de gesprekken door. De kantonrechter is dan ook van mening dat werkgever geen serieuze en reële kans heeft gegeven aan werknemer om zijn functioneren te verbeteren. Om die reden wordt het verzoek van werkgever, om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, afgewezen.

Lees hier de volledige publicatie.