Verzekerd met twintig pils op?

Omslag na spraakmakende rechtszaak

Een advocaat is meer dan alleen een troubleshooter. Vooraf juridisch advies inwinnen loont. ‘Een klant moet inzien dat dit kostbare en tijdrovende procedures kan voorkomen’, stelt mr. Martine Bouman, werkzaam bij Holla Advocaten op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Martine haalt om haar stelling te onderbouwen een rechtszaak aan die begin dit jaar behoorlijk wat stof heeft doen opwaaien. Ze vat de case kort samen: ‘Een man met zo’n twintig pils achter zijn kiezen veroorzaakt een ongeluk met schade en letsel bij een derde partij, waarna zijn verzekeraar uitkeert en het bedrag op hem verhaalt. Een alcoholclausule ontbrak in zijn polisvoorwaarden. Volgens verzekeraar TVM had de verzekerde zich schuldig gemaakt aan voorwaardelijke opzet tot het veroorzaken van het onderhavige auto-ongeluk.’ De Hoge Raad heeft de zaak voor verdere behandeling en beslissing verwezen naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Martine vervolgt: ‘Het verwijzingshof moet zich de komende maanden buigen over de uitleg van de opzetclausule en de vraag beantwoorden of de verzekerde moest begrijpen dat de schade die door hem is veroorzaakt, terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde, van dekking is uitgesloten.’

Objectieve normen

Volgens de advocate betekent  de recente uitspraak van de Hoge Raad een omslag: er is minder ruimte voor een subjectieve uitleg. ‘Het vernieuwende aan deze uitspraak is dat er meer waarde wordt gehecht aan de objectieve normen en taalkundige uitleg van de polisvoorwaarden. Een heldere en eenduidige formulering van deze voorwaarden is hierdoor gewenst. Daar kunnen wij enerzijds verzekeraars bij helpen. Anderzijds kunnen we verzekeringsnemers vooraf wijzen op hun rechten en plichten.’ Martine adviseert dat het voor beide partijen verstandig is om de afgesloten polisvoorwaarden nog eens goed onder de loep te nemen. ‘Polissen zijn soms wel tien tot twintig jaar oud; voldoen deze nog wel aan de huidige wet- en regelgeving?’

Voorkomen

Niet alleen voor verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties kan men bij de vestigingen van Holla Advocaten in ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven aankloppen. Het advocatenkantoor biedt veertien rechtsgebieden onder één dak: van ondernemings- en arbeidsrecht tot aan intellectuele eigendom en ICT. Martine benadrukt: ‘Voor alles geldt: laat je vooraf goed informeren en adviseren. Daarmee kun je een hoop vervelende problemen voorkomen.’

Dit artikel is gepubliceerd in Regio Business editie juli-augustus 2015, klik hier voor het artikel.