Verkeersbesluit

Deze uitspraak gaat over een verkeersbesluit tot vaststelling van de maximumsnelheid op een gedeelte van de provinciale weg A270 bij Nuenen. In deze annotatie behandelen wij de toetsing door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van de belangenafweging van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Die toetsing is hier namelijk aanmerkelijk indringender dan normaal te zien bij verkeersbesluiten. Lees hier de uitspraak: Verkeersbesluit