Vergunningplicht vervalt voor steeds meer bedrijfstakken

De afgelopen jaren is voor veel milieurelevante inrichtingen de vergunningsplicht vervallen. Daarvoor in de plaats zijn algemene regels gekomen, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. De komende twee jaar komt nog een relevant aantal bedrijfstakken onder de werking hiervan. Volgens velen een goede ontwikkeling, al zijn er nog enkele rimpels in het water. 

Meer informatie? Download dan hier de gehele publicatie.