Tankstations en huur

tankstation

Het beroep op vernietiging

Er is sprake van een huurovereenkomst, aangegaan in 1999, met betrekking tot een motorbrandstoffenverkooppunt (art. 7:290 BW). In de huurovereenkomst is bepaald dat de huurovereenkomst na vijftien jaar van rechtswege eindigt. Voorts is bepaald dat partijen aan de kantonrechter goedkeuring voor een afwijkend beding zullen verzoeken. Dat verzoek doet de verhuurder pas na elf jaar. De huurder beroept zich op vernietiging van het afwijkend beding. Het beroep op vernietiging wordt in eerste aanleg en in hoger beroep verworpen gelet op het bepaald in art. 3:51 lid sub d BW (de drie jaar termijn voor vernietiging). Na een bewijsopdracht en getuigenbewijs verleent het gerechtshof goedkeuring op basis van art. 7:291 BW.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte vindt u hier: 2013 – tankstations en huur