Speak softly but carry a big stick

U weet het onderhand wel. Want u heeft het al zo vaak van mij en mijn collega’s in deze column gelezen. Namelijk dat u bij geschillen in implementatiekwesties de zaken zo veel mogelijk schriftelijk moeten vastleggen en uiteindelijk ook een formele ingebrekestelling dienst te versturen als u vindt dat de leverancier haar verplichtingen niet correct nakomt. Dat vereist niet alleen de wet, maar vaak is dit ook expliciet als eis opgenomen in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden die onderdeel uitmaken van de afspraken.

Meer informatie? Download dan hier de gehele publicatie.