Tussenstand: Schadevergoedingen Wvggz

In Journaal GGZ en Recht (‘JGGZR’) verscheen in juni 2021 een bijdrage waarin rechterlijke uitspraken aan de orde komen over verzoeken om schadevergoedingen op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (‘Wvggz’). Sinds de inwerkingtreding van de Wvggz per 1 januari 2020 is de nodige jurisprudentie over dit onderwerp gepubliceerd. In deze bijdrage komen beschikkingen waarin een verzoek om schadevergoeding aan de orde kwam, die zijn gewezen in de periode van april 2020 tot en met 26 maart 2021. In de beschouwing worden enkele lijnen besproken die uit de beschikbare jurisprudentie op te maken zijn. De bijdrage is een vervolg op de bijdrage uit april 2020 (JGGZR 2020/28), waarin een beeld werd gegeven van de eerste beschikkingen over schadevergoedingsverzoeken op grond van de Wvggz in de eerste vier maanden van 2020. De tekst is afgerond op 26 maart 2021; de bijdrage is gepubliceerd in juni 2021.

Lees hier de volledige publicatie: Tussenstand: schadevergoedingen op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg