Schadevergoedingen Wvggz: een eerste verkenning

In deze bijdrage voor Journaal GGZ en Recht (‘JGGZR’) wordt ingegaan op verzoeken om toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (‘Wvggz’), die per 1 januari 2020 in werking is getreden. In de bijdrage komt eerst de wettelijke regeling over schadevergoedingen aan bod. Daarna wordt een indruk gegeven van de eerste zestien beschikkingen die de rechter over dit onderwerp heeft gewezen, in de eerste vier maanden van 2020. Verder worden in de bijdrage de eerste ‘lijnen’ besproken die uit de (tot dan toe) beschikbare jurisprudentie op te maken zijn. De tekst is afgerond op 21 april 2020; de bijdrage is gepubliceerd in JGGZR in juni 2020.

Lees hier de volledige publicatie: Schadevergoedingen op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: een eerste verkenning