Schadevergoeding voor onterechte opname Wzd

Voor tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen Zorg (‘JGz’) schreef Jeffrey Groen een annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 15 februari 2021. De rechtbank kende een schadevergoeding toe van in totaal € 2.800,- aan een man die op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (‘Wzd’) 35 dagen gedwongen opgenomen was geweest, terwijl daarvoor geen geldige juridische grondslag aanwezig was. Het ging hier om de hoogste schadevergoeding op grond van de Wzd tot dan toe. In de annotatie worden de uitspraken over schadevergoedingsverzoeken op grond van de Wzd besproken. Ook wordt de uitspraak vergeleken met verzoeken op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (‘Wvggz’), waarin soortgelijke omstandigheden aan de orde waren. Geconcludeerd wordt dat (de hoogte van) de toegekende schadevergoeding in deze zaak goed te verdedigen is.

Lees hier de volledige publicatie: Schadevergoeding voor onterechte opname Wzd