Schade na politie-inval

Schade politie-inval

De Hoge Raad spreekt zich uit over de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een politie-inval

De vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade die een verhuurder (zoals een Woningcorporatie) lijdt als gevolg van een politie-inval heeft de gemoederen lang verdeeld gehouden. In haar uitspraak van 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) heeft de Hoge Raad – kort gezegd – het pleit beslecht in het voordeel van de verhuurder. Egbert Schelhaas schreef in het januari 2018 nummer van het WR Tijdschrift voor Huurrecht een noot bij deze uitspraak.