Reikwijdte

Reikwijdte

Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder

Zowel verhuurder als huurder worden geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde op te leveren. De verhuurder in beginsel bij aanvang van de looptijd van de huurovereenkomst en de huurder in beginsel aan het einde van die looptijd. De reikwijdte van deze opleveringsverplichting wordt zowel bepaald door hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen als door het wettelijk kader. Deze reikwijdte is niet altijd eenvoudig vast te stellen. In dit artikel zal stil worden gestaan bij de omvang van zowel deze opleveringsverplichtingen als bij onderwerpen die ons inziens hiermee verband houden.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte vindt u hier: 2011 – TvHB 2011, 3, Reikwijdte opleveringsverplichtingen PDF2